Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Internmedicin

Västra Götalandsregionens årliga fortbildning riktar sig i första hand till specialister i internmedicin inom Västra Götalandsregionen (VGR), men även specialister från andra specialiteter och specialister utanför VGR är välkomna.

Nio kursdagar

Fortbildningen omfattar nio kursdagar per år (nio ämnen i form av endagskurser). De nio kursdagarna återkommer varje år vid ungefär samma tidpunkt. Var 3:e år (2017, 2020 osv.) förändras kursinnehållet för alla nio kursdagar vilket innebär att du som tidigare deltagit med fördel kan gå samma kursdag igen.

Datum för nästkommande års kursdagar publiceras här i början av augusti.

Kursprogram

Program och deltagarlista skickas ut senast 14 dagar före varje kurs. Programmet för den aktuella kursdagen återfinns då även nedan. Tid: klockan 9.00–16.00.

Anmälan

Du anmäler dig via formuläret längre ner på sidan. Önskvärt, men ej nödvändigt, om du kan anmäla dig före årsskiftet.

Du kan när som helst under hela året byta mellan olika kurser som tidsmässigt passar dig bäst. Informera Anna Olsson / Annika Reibring om alla byten och om du får förhinder.

Kostnad

Alla medicinkliniker inom Västra Götalandsregionen betalar en abonnemangsavgift och har därmed tillgång till obegränsat antal kursplatser utan ytterligare kostnad. Kursdeltagare som inte tjänstgör vid en medicinklinik inom  Västra Götalandsregionen betalar 1 500 kr per kursdag.

Inbjudan till kursdagar 2020.pdf

Utbildningar

Kursledare: Lina Holmqvist och Fariba Baghaei

Kursledare: Margaretha Smith

Kursledare: Nicklas Sundell

Kursledare: Katarina Jood och Mats Dehlin

Kursledare: Aso Saeed

Kursledare: Ingalill Friis-Liby

Kursledare: Oskar Ragnarsson & Katarina Eeg Olofsson

Kursledare: Hege Gravdahl Garelius

Kursledare: Entela Bollano

Kursledare: Lina Dahlén Holmqvist & Fariba Baghaei

Kursledare: Haris Durakovic

Kursledare: Nicklas Sundell

Kursledare: Mikael Edsbagge & Lena Björkman

Kursledare: Aso Saeed

Anmälan till VGR:s årliga fortbildning i internmedicin

Anmälan till VGR:s årliga fortbildning i internmedicin

Vid eventuella frågor som rör din anmälan kontakta Anna Olsson (fortbildning.adm.enhet@vgregion.se) eller Annika Reibring (fortbildning.adm.enhet@vgregion.se)
 

Oskar Ragnarsson

Studierektor internmedicin

Anna Olsson

Sekreterare
Telefonnummer
E-post: fortbildning.adm.enhet@vgregion

Annika Reibring

Sekreterare
Telefonnummer
E-post: fortbildning.adm.enhet@vgregion
Senast uppdaterad: 2019-09-16 09:05