2019-01-30 Incidentalom; state of the art

Föreläsning med Överläkare Andreas Muth, Kirurgi, SU.

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-04 16:04