2019-02-27 Polyper och benigna tumörer och cystor i lever och gallvägar. Vad ska utredas och behandlas, och av vem?

Föreläsning med överläkare Magnus Rizell, Leverkirurgiska enheten, Transplantation, SU.

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-05-02 08:55