2019-02-27 Polyper och benigna tumörer och cystor i lever och gallvägar. Vad skall utredas och behandlas, och av vem?

Föreläsning med överläkare Magnus Rizell, Leverkirurgiska enheten, Transplantation, SU

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-02-18 08:48