2019-03-27 Akuta aorta aneurysm; aspekter på diagnos och behandling för akutsökande patienter

Föreläsning med Specialistläkare, PhD Kristian Smidfelt, Kärlkirurgi, SU.

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-25 15:43