2019-04-24 Att lära av misstag inom vården

Föreläsning med Överläkare Jonas Wrigstad An/Op/IVA, Skånes Univ.sjukhus

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-01-25 15:44