2019-04-24 Ansvarigt sjukhus, ÖS

Datum kan komma att ändras.

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-09-04 16:07