2019-05-29 Ansvarigt sjukhus, SKAS

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se