2019-05-29 ERAS: Effektiv perioperativ vård vid stor kirurgi

Föreläsning med överläkare Lars Johansen, Skaraborgs sjukhus Skövde

Föreläsningen videosänds kl. 8-8.45

Kan ses via Cisco Jabber Video: 11492013@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-05-02 08:54