Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om MUR

Det medicinska kompetensutvecklingsrådet i Västra Götalandsregionen (VGR) har som uppdrag att säkerställa specialistläkares fortbildning utifrån ett kvalitets- och patientsäkerhetstänkande.

Rådet består av särskilt utsedda studierektorer inom de 13 största specialiteter i VGR. Deras uppdrag är bland annat att genomföra utbildningsprogram för specialisterna i regionen. Den specialitetsansvariga studierektorn diskuterar inom respektive specialitets sektorsråd, tillsammans med verksamhetscheferna i regionen, upplägg och innehåll i de gemensamma utbildningarna.

Årsrapport 2017.pdf

Fortbildningsplan

Något regionalt direktiv kring fortbildning för specialister har ännu inte antagits. Däremot fattade SUs ledningsgrupp ett beslut att införa den av MUR föreslagna fortbildningsplanen för specialistläkare. Detta är en individuell fortbildningsplan där avsikten är att verksamhetschefen tillsammans med sin specialistläkare lägger upp en plan för det kommande årets fortbildningsaktiviteter. Aktiviteterna ska motsvara såväl den enskilda medarbetarens behov som verksamhetens. Fortbildningsplanen har introducerats inom en verksamhet per område på SU och ambitionen är att den ska implementeras på hela sjukhuset under 2017 för att därefter användas inom hela VGR.

Årlig fortbildningsplan. pdf

Ledamöter

Anna Nilsdotter, Ordförande

Louise Théen, Sektreterare

Jannike Norström, Allmänmedicin

Stefan Lundin, Anestesi och intensivvård

Per Wekell, Barn- och ungdomsmedicin

Ylva Aurell, Bild - och funktionsmedicin

Katarina Vilhelmsson, Geriatrik

Maria Gyhagen, Gynekologi och obstetrik

Birgitta Anesten, Infektion

Oskar Ragnarsson, Internmedicin

Entela Bollano, Kardiologi

Eva Engström, Koncernstab HR

Eva Lundh, Koncernstab HR

Kent Lundholm, Kirurgi

Margaretha Smith, Lungmedicin

Christina Goldkuhl, Onkologi

Alicja Bojan, Ortopedi

Lena Björkman, Reumatologi

Denada Aiff, Vuxenpsykiatri

Karin Svedberg, Ögonsjukdomar

Hasse Ejnell, Öron-, näsa- och halssjukdomar

Senast uppdaterad: 2019-07-01 09:41