Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk för lärande

Nätverk för lärande ska underlätta och möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge stöd till dem i Västra Götalandsregionen (VGR) som arbetar med lärande i olika roller.

Varför ett nätverk för lärande?

Det övergripande syftet med nätverket är att VGR ska kunna erbjuda lärsitutationer av högsta kvalitet. Nätverket erbjuder ett sammanhang för erfarenhets- och kunskapsutbyte och stöd till oss som arbetar med lärande i olika roller. VGR är en stor region med många spännande verksamheter vilket ger goda förutsättningar till att lära av varandra. Vi träffas både fysiskt och digitalt, se nedan.

Nätverksträffar

Nätverksträffarna arrangeras 3-4 gånger per år. Varje träff har ett eget tema. Kommande träffar planeras efter hand och i dialog med nätverket.

Planerade träffar under 2020-21

  • 12, 16, 26, 30 oktober samt 10 och 25 november - VGR:s pedagogiska grundprinciper för lärande. Det är samma innehåll vid samtliga tillfällen.
  • Februari - Hur kan nätbaserat lärande förstärka verksamhetsnyttan
  • Maj - Att planera utbildning för effekt i verksamheten och hur vi mäter det

12, 16, 26 och 30 oktober samt 10 och 25 november - VGR:s pedagogiska grundprinciper för lärande

Temat för första träffen är Västra Götalandsregionens grundprinciper för lärande. Det är samma innehåll vid samtliga tillfällen. Henric Bagerius från Örebro universitet kommer att leda arbetet. Henric är docent, universitetslektor och excellent lärare vid Örebro universitet där han också är pedagogiskt ansvarig för verksamheten vid Högskolepedagogiskt centrum.

Platsbundna träffar

De platsbundna träffarna kommer att genomföras i grupper om 16 personer på Stationshuset konferens, Bergslagsgatan 2, Göteborg lokal Resenären eller Rallaren (lokaler upp till 50 sittande). Mingel och lätt lunch inleder respektive avslutar respektive träff. Anmäl dig här:

Anmälan Göteborg måndagen den 12 oktober, kl. 12.30-15.30 Resenären

Anmälan Göteborg fredagen den 16 oktober, kl. 9.30 -12.30 Rallaren

Anmälan Göteborg måndagen den 26 oktober, kl. 12.30 -15.30 Resenären

Anmälan Göteborg fredagen den 30 oktober, kl. 9.30 -12.30 Resenären

Nätbaserade träffar

De nätbaserade träffarna kommer att genomföras i grupper om 16 personer via Skype eller Cisco Webex, mer information kommer att skickas ut i inför träffarna. Möjlighet till digitalt mingel kommer att finnas inför eller efter avslutad träff. Anmäl dig här:

Anmälan digital träff tisdag den 10 november kl 13-16

Anmälan digital träff onsdag den 25 november kl 9-12

Diskussionsforum på Yammer - Nätverk för lärande

I vår Yammer-grupp kan vi tipsa varandra om intressanta artiklar, projekt, konferenser samt ställa frågor och be om hjälp. Rätt använt kan forumet bidra till både personlig och organisatorisk utveckling. Ju fler som lägger in goda exempel, ställer och svarar på frågor och är engagerade i gruppen desto mer aktiv och levande blir nätverket. Tveka alltså inte att använda den! VGR Akademin administrerar Yammer-gruppen men det är ni som deltagare som tillsammans med oss skapar innehållet. 

Yammer - Nätverk för lärande, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s Yammer

Har du tips, frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss på VGR Akademin.

Anna Wreeby

Utvecklingsledare

Åsa Gustavsson

Regionutvecklare

Eva Engström

Regionövergripande studierektor AT/ST
Senast uppdaterad: 2020-10-28 08:27