Nätverk för lärande

Nätverk för lärande ska underlätta och möjliggöra erfarenhets- och kunskapsutbyte och ge stöd till dem i Västra Götalandsregionen (VGR) som arbetar med lärande i olika roller.

Varför ett nätverk för lärande?

Det övergripande syftet med nätverket är att VGR ska kunna erbjuda lärsituationer av högsta kvalitet. Nätverket erbjuder ett sammanhang för erfarenhets- och kunskapsutbyte och stöd till oss som arbetar med lärande i olika roller. VGR är en stor region med många spännande verksamheter vilket ger goda förutsättningar till att lära av varandra. Vårt mål är att träffas både fysiskt och digitalt, beroende på upplägg och innehåll mm. Ibland ges möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte och ibland blir det ren föreläsningsform för att kunna nå ut till en större målgrupp.

Nätverksträffar

Nätverksträffarna arrangeras 3-4 gånger per år. Varje träff har ett eget tema. Kommande träffar planeras efter hand och i dialog med nätverket.

Träffar 2022

Välkommen på nätverksträff med tema lärande och kompetensutveckling som viktiga delar i framgångsrikt förändringsarbete!

Nästa träff: 15 december 13.00-15.30. Du väljer ett av två tillfällen: Torsdag den 15 december kl 13-15.30 eller tisdag den 17 januari kl. 09.30-11.00.
Under denna nätverksträff får vi ta del av ett framgångsrikt förändringsarbete där lärande och kompetensutveckling varit viktiga delar för att nå önskad effekt.

I TAIK-projektet ”tandhygienist i kommun” – har man arbetat aktivt med kompetensutveckling och lärande ur flera aspekter, individuellt, till exempel mellan professioner såväl som organisatoriskt, mellan kommunal verksamhet och Region. Jessica Persson, projektledare för TAIK, delar med sig av dessa praktiska erfarenheter och gör det utifrån en teoretisk inramning, bland annat teorin kring expansivt lärande.

TAIK – tandhygienist i kommun har varit ett samverkansprojekt mellan Folktandvården och ett par kommuner i syfte för att skapa ett koncept där icke-kliniska tandhygienister blev en integrerad del i kommunal verksamhet för att: Säkra kompetens inom munvård, Säkra kvaliteten vad gäller munvård i vård och omsorg i syfte att främja om äldre personers munhälsa. Det övergripande målet var en bättre munhälsa för äldre inom kommunal omsorg. Längs resans gång drogs många lärdomar, vissa ledde till och med till en form av expansivt lärande.

Under denna träff delar Jessica med sig av framgångsfaktorerna, det praktiska arbetet och ger en introduktion till expansivt lärande: vad är det och vilken hjälp kan vi få av den teorin när vi skapar lärande?
Träffen genomförs i digital form via Teams och kommer innehålla både presentation och dialog i mindre grupper. Obs, omfattningen kan kortas något.

Du väljer ett av två tillfällen:
Torsdag den 15 december kl 13-15.30 eller tisdag den 17 januari kl. 09.30-11.00.

Anmäl dig här

Träffar 2023

Tisdagen den 17 januari kl. 09.30-11.00

Anmäl dig här

Diskussionsforum på Yammer - Nätverk för lärande

I vår Yammer-grupp kan vi tipsa varandra om intressanta artiklar, projekt, konferenser samt ställa frågor och be om hjälp. Rätt använt kan forumet bidra till både personlig och organisatorisk utveckling. Ju fler som lägger in goda exempel, ställer och svarar på frågor och är engagerade i gruppen desto mer aktiv och levande blir nätverket. Tveka alltså inte att använda den! VGR Akademin administrerar gruppen men det är ni som deltagare som tillsammans med oss skapar innehållet.

Yammer - Nätverk för lärande, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s Yammer

Har du tips, frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till oss på VGR Akademin.