Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Formativ och summativ bedömning

Här finns information om formativ och summativ bedömning.

Formativ bedömning

Formativ bedömning innebär en löpande bedömning under hela lärprocessen eftersom syftet med bedömningen är att bidra till lärande och inte att summera en persons kunskaper vid ett visst givet tillfälle. För utbildaren innebär formativ bedömning en mer aktiv roll under utbildningens gång. Genom att utbildaren följer deltagarna genom utbildningens olika steg skapas en bättre bild av hur kunskap utvecklas hos de olika deltagarna. På detta sätt kan utbildaren stödja deltagarna i deras lärande, utifrån individuella behov och förutsättningar. Genom formativ bedömning blir lärprocessen tydlig för deltagaren och med rätt stöd kan han eller hon ta ett stort ansvar för sitt eget lärande. 

Vid formativ bedömning deltar deltagarna ofta själva i bedömningsprocessen. De kan både bedöma sin egen utveckling och övriga deltagares uppgifter - så kallad "peer-to-peer review" (eller kamratbedömning). Genom kamratbedömning stödjer deltagarna varandra i lärandet samtidigt som olika sätt att lära sig och nå lärandemålen blir synliga. I VGR finns många möjligheter att använda Lärportalen och andra digitala pedagogiska verktyg för att skapa nätbaserade utbildningar som underlättar formativ bedömning.

Summativ bedömning

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Bedömningens främsta syfte är inte att bidra till lärande och personen som bedöms får inte alltid en återkoppling som förklarar vad han eller hon kunde ha gjort annorlunda. Ett exempel på summativ bedömning är teoriprovet för körkortet.

Summativa bedömningar presenteras ofta som ett betyg eller skriftligt omdöme men behöver inte stå i motsats till formativ bedömning för lärande. De båda arbetssätten kombineras ofta i samband med en utbildning. En summativ bedömning bidrar däremot sällan till ett ökat lärande för deltagaren och bör inte vara den enda typen av bedömning i en utbildning. 

Senast uppdaterad: 2021-02-09 09:59