Loggbok

Funktionen Loggbok som finns i VGR:s lärplattform är ett verktyg för att låta deltagare, individuellt eller i grupp, föra dokumentation, anteckningar och skriva kommentarer löpande under utbildningens gång. Det är också ett sätt för lärare att föra dialog med deltagarna i sin utbildning, individuellt eller i grupp.

Loggboken passar särskilt bra för att följa deltagarnas reflektioner över det egna lärandet under en längre tid.

Senast uppdaterad: 2018-07-04 14:51