Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Muntligt seminarium

Det är viktigt att deltagarna i en nätbaserad utbildning får tillfälle att muntligt presentera sina kunskaper. Muntlig interaktion inom en utbildning ökar motivationen och lärandet blir fördjupat.

Interaktion kan ske mellan deltagare och utbildare men också mellan olika deltagare utan att utbildaren är närvarande. Det blir allt vanligare att deltagare bedömer varandra, särskilt då utbildningarna har så många deltagare att utbildaren av praktiska skäl inte alltid kan vara med. Detta brukar benämnas "peer-to-peer review" (kamratbedömning) och kan naturligtvis användas vid andra examinationssätt, exempelvis inlämningsuppgifter och forumdiskussioner.

Att organisera muntliga seminarier i nätbaserade utbildningar behöver inte vara svårt men kräver vissa kunskaper om de tekniska förutsättningarna. Om inte utbildaren själv har dessa kunskaper rekommenderas att hitta teknisk support inom den egna organisationen. Det är omöjligt att helt skydda sig från tekniska problem men med goda förberedelser och bra internt stöd kan risken minska. Vilket nätmötesverktyg som ska användas beror helt på vilka avtal och förutsättningar som utbildaren har att förhålla sig till. Vissa lärplattformar har egna inbyggda nätmötesverktyg som brukar kunna hantera ett mindre antal deltagare. Det finns också många bra molnbaserade publika verktyg. Viktigt att överväga är hur konton skapas, hur personuppgifterna hanteras och om verktygen har någon koppling till andra tjänster och sociala medier. Det kan påverka hur deltagarna kan, vill och får använda tjänsterna.

För att få total kontroll över nätmötena bör utbildaren välja en leverantör som den egna organisationen har avtal med. Då bör alla frågor om personuppgifter och säkerhet vara omhändertagna via avtalet med leverantören och utbildaren slipper att fundera över detta. Dessa verktyg brukar också ha högre kapacitet vilket innebär att utbildaren har möjlighet att organisera muntliga seminarier för större grupper om och när detta är önskvärt. Tekniken ska stödja de pedagogiska val som utbildaren gör och inte tvärt om.

Bra att tänka på vid muntliga seminarier är:

  • Se till att det finns en teknisk support som kan stödja om det uppstår problem.

  • Skicka ut manualer med mera i god tid innan examinationstillfället.

  • Erbjud tekniktester ett antal gånger innan examinationstillfället. Då kan deltagarna testa sin teknik i lugn och ro.

  • Kräv att alla deltagare använder ett headset som ansluts via USB. Det behöver inte vara dyrt men det gör att ljudet blir så mycket bättre. Om man exempelvis använder headset för telefon eller datorns inbyggda mikrofon kan både rundgång och eko uppstå och det kan förstöra ljudet för alla närvarande.

  • Utbildaren måste lära sig nätmötesverktyget och de möjligheter som finns inbyggda. Gå utbildningar och öva! Ofta går det att göra egna inställningar, egen layout och egen design vilket kan göra mycket för upplevelsen av seminariet.

  • Om det är många deltagare – ställ in så att deltagarnas mikrofoner är avstängda från början. Webbkameran bör inte heller användas eftersom den kräver en viss bandbredd. Ju fler deltagare desto färre möjligheter att interagera via ljud och bild.

  • Spela in seminariet. Då kan utbildaren titta på det i efterhand för att säkerställa god och rättvis bedömning. Även deltagare kan ha nytta av inspelningen för repetition med mera. Tänk på att det vid inspelning är viktigt att få deltagarnas samtycke till detta. 

För dig som använder Västra Götalandsregionens IT-verktyg:

Teams och Cisco Webex

För dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen finns möjlighet att använda Teams och Cisco Webex som nätmötesverktyg.

Alla anställda inom Västra Götalandsregionen som har Outlook e-post kan logga in på Teams. Teams kan användas på dator och mobiltelefon. Förutom möjligheten att dela ljud och bild i möten kan även en chatt användas – både som en del i mötet men även som en separat snabbchat. Teams erbjuder också möjlighet att skicka ut deltagarna i mindre diskussionsgrupper för att sedan komma tillbaka till mötet igen efter angiven tid. Den som organiserar ett nätmöte via Teams kan också välja att spela in mötet. När inspelningen avslutas skapas automatiskt en filmfil i OneDrive som går att hitta via en länk i mötets chatt. På så sätt får man enkelt en fil som vid behov kan redigeras och delas via Lärportalen eller annan digital publiceringsyta.

Från din Outlook-kalender kan mötesinbjudan skapas och skickas till mottagarna. Även externa deltagare utanför VGR kan bjudas in till Teams och delta i möten.

Det finns också möjlighet att använda Teams för att organisera webbinarier för ett större antal deltagare.

Mer information om Teams, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät

Cisco Webex finns också att tillgå, för information om hur du får ett konto hänvisas till den interna Yammergrupp som heter Cisco.

Senast uppdaterad: 2021-12-07 14:04