Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Genomföra nätbaserad utbildning tillsammans på arbetsplatsen

Många utbildningar utgår ifrån att verksamhetens medarbetare lär sig tillsammans, under en eller flera arbetsplatsträffar. Ofta består en utbildning av flera olika delar med olika innehåll. Du som chef avgör tillsammans med dina medarbetare vilka delar som passar att gå igenom vid respektive tillfälle.

Checklista för dig som chef - planera, genomföra och följa upp

 • Planera utbildningsupplägget på er enhet utifrån utbildningens form och innehåll, ta gärna med några medarbetare på enheten som också kan ansvara för genomförandet. Ska ni ta del av utbildningen som helhet vid ett och samma tillfälle eller uppdelat på flera tillfällen? Förbered frågor så att ni tillsammans kan diskutera och reflektera över innehållet i utbildningen och hur ni kan ta tillvara kunskapen på den egna enheten.
 • Fundera över vilken effekt utbildningen ska ge och hur du vet att den varit till nytta i er verksamhet. Planera in uppföljning för att säkerställa att ni som enhet har uppnått syftet med utbildningen. Det kan behövas flera tillfällen till uppföljning och uppföljningen kan ske på olika sätt.
 • Ett sätt att stämma av medarbetarnas tankar och åsikter under de gemensamma träffarna är att komplettera dialogen i rummet med någon typ av interaktivt digitalt röstningsverktyg. Ett exempel är att använda mötesappen VGR Möten, ett verktyg med många möjligheter att samla material och interagera. Ett annat, lite enklare verktyg är Mentimeter där du helt fritt och utan kostnad kan skapa olika frågor som medarbetarna kan svara på via sina mobiltelefoner eller datorer.

Mötesapp - VGR Möten på VGR:s intranät

Mentimeter

 • Se till att gruppen har praktiska förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.
 • Förbered och sammankalla medarbetare. Förklara syfte och mål med utbildningen och vilket sammanhang den ingår i, till exempel kunskapsinhämtning, förändringsarbete eller något annat?
 • Se till att alla har möjlighet att gå utbildningen i grupp. Det kan innebära att utbildningen får genomföras vid mer än ett tillfälle för att alla ska kunna ta del av den. Om det ändå är så att vissa medarbetare behöver göra utbildningen individuellt måste du skapa möjlighet till detta. Hur kan du skapa ett bra lärande för den medarbetare som genomför utbildningen på egen hand då den bygger på samtal och interaktion i grupp?
 • Se över att tekniken du valt fungerar (dator, högtalare, projektor, projektorduk, tv-skärm och så vidare). Ibland bygger utbildningarna på att det ska genomföras olika aktiviteter i rummet där gruppen sitter tillsammans – då kan det behövas olika typer av kompletterande material.
 • Om film ingår - kom ihåg att helskärmsläge kan behöva aktiveras när ni ser på de olika filmerna. 
 • Se över rummet. Kan medarbetarna på ett enkelt sätt samtala med varandra? Är möblerna placerade på ett sätt som underlättar aktivitet?
 • Följ upp att medarbetarna tagit del av utbildningen på det sätt som utbildningen medger. Om utbildningen är publicerad i Lärplattformen kan du som chef följa upp dina medarbetares progression via din egen chefsvy. För att uppföljning ska vara möjlig måste utbildningen innehålla någon typ av godkännande, det kan till exempel handla om att göra ett kunskapstest eller skicka in utvärderingen.
 • Se till att alla medarbetare som gått utbildningen går in i Lärplattformen och svarar på utvärderingen. 
Senast uppdaterad: 2019-10-30 11:02