Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Genomföra nätbaserad utbildning tillsammans på arbetsplatsen

Många utbildningar utgår ifrån att verksamhetens medarbetare lär sig tillsammans, under en eller flera arbetsplatsträffar. Ofta består en utbildning av flera olika delar med olika innehåll. Du som chef avgör tillsammans med dina medarbetare vilka delar som passar att gå igenom vid respektive tillfälle.

Checklista

Checklistan är till som ett stöd för dig som ansvarar för att genomföra en nätbaserad utbildning tillsammans med en arbetsgrupp.

Mål

Uppdatera dig själv om utbildningen. Läs igenom utbildningsbeskrivningen och  lärandemålen om det finns sådana för utbildningen.

Syfte

Fundera över vilken effekt utbildningen ska ge och hur du vet att den varit till nytta i er verksamhet. Planera in uppföljning för att säkerställa att ni som enhet har uppnått syftet med utbildningen. Det kan behövas flera tillfällen till uppföljning och uppföljningen kan ske på olika sätt.

Planera och genomföra

Planera utbildningsupplägget på er enhet utifrån utbildningens form och innehåll, ta gärna med några medarbetare på enheten som också kan ansvara för genomförandet. Ska ni ta del av utbildningen som helhet vid ett och samma tillfälle eller uppdelat på flera tillfällen? Förbered frågor så att ni tillsammans kan diskutera och reflektera över innehållet i utbildningen och hur ni kan ta tillvara kunskapen på den egna enheten.

Praktiska förutsättningar

Se till att gruppen har de praktiska förutsättningarna för att kunna genomföra utbildningen.

  • Förbered och sammankalla medarbetare. Förklara syfte och mål med utbildningen och vilket sammanhang den ingår i, till exempel kunskapsinhämtning, förändringsarbete eller något annat?
  • Se till att alla har möjlighet att gå utbildningen i grupp. Det kan innebära att utbildningen får genomföras vid mer än ett tillfälle. Om det ändå är så att vissa medarbetare behöver göra utbildningen individuellt måste du skapa möjlighet till detta. Hur kan du skapa ett bra lärande för den medarbetare som genomför utbildningen på egen hand då den bygger på samtal och interaktion i grupp? Har alla medarbetare tillgång till den utrustning som krävs och finns det en plats där medarbetaren kan sitta ostörd?
  • Se över att tekniken du valt fungerar (dator, högtalare, projektor, projektorduk, tv-skärm etcetera) Ibland bygger utbildningarna på att det ska genomföras olika aktiviteter i rummet där gruppen sitter tillsammans – då kan det behövas olika typer av kompletterande material.
  • Om film ingår - kom ihåg att helskärmsläge kan behöva aktiveras när ni ser på de olika filmerna.
  • Se över rummet. Kan medarbetarna på ett enkelt sätt samtala med varandra? Är möblerna placerade på ett sätt som underlättar aktivitet?

Utvärdera, godkänna och följa upp

Utvärdera under utbildningens gång

Ett sätt att stämma av medarbetarnas tankar och åsikter under de gemensamma träffarna är att komplettera dialogen i rummet med någon typ av interaktivt digitalt röstningsverktyg. Ett exempel är att använda appen VGR möten, ett verktyg med många möjligheter att samla material och interagera med varandra. Ett annat, lite enklare verktyg är Mentimeter där du kan skapa olika frågor som medarbetarna kan svara på via sina mobiltelefoner eller datorer. Observera att det är en tjänst där de grundläggande funktionerna är gratis men att de mer avancerade funktionerna kräver ett abonnemang. Det finns i nuläget inte ett VGR abonnemang att använda.

VGR mötesapp, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät

Godkänna och följa upp i Lärportalen

Vissa nätbaserade utbildningar innehåller ett så kallat godkännande och andra gör det inte. Läs igenom informationen till respektive utbildning för att veta vad som gäller. För anställda i VGR finns möjlighet att följa upp sina godkännanden i Lärportalen. Exempel på olika sätt att följa upp godkännande är att svara på utvärderingen och skicka in den, göra ett kunskapstest, diskutera i ett forum eller skicka in en inlämningsuppgift. Tänk på att du måste vara inloggad för att Lärportalen ska kunna registrera ditt godkännande. En nätbaserad utbildning som är publicerad helt öppet på Internet kan inte godkännas och följas upp på individnivå.

För dig som chef är det viktigt att du följer upp att medarbetarna tagit del av utbildningen på det sätt som utbildningen medger. Om utbildningen är publicerad i Lärportalen kan du följa upp dina medarbetares progression via din egen chefsvy. För att uppföljning ska vara möjlig måste utbildningen innehålla någon typ av godkännande, det kan till exempel handla om att göra ett kunskapstest eller skicka in utvärderingen.

Mer om lärprocessen och om lärande tillsammans - för dig som chef

Lärprocesser tar tid och kan behöva gå i flera olika steg. Olika utbildningar kan ha olika upplägg så viktigt är att du som chef funderar igenom vilken ordning som passar din grupp bäst. Tänk också på att det är bra att låta medarbetarna förbereda sig själva eller tillsammans inför den första träffen. Ofta är utbildningarna upplagda så att man i efterhand kan repetera valfria delar, i grupp eller på egen hand. Tänk på att väva in någon form av uppföljning vid varje träff. Det kan exempelvis vara en stunds gemensam reflektion om den nya kunskap gruppen fått och hur den kan tas tillvara. Hur lång tid utbildningen tar att genomföra beror till stor del på hur arbetsgruppens samtal och reflektioner ser ut. Ofta består utbildningarna av rörlig bild med tillhörande uppgifter och diskussionsfrågor. Huvudtanken är alltså att det är medarbetarna som får arbeta och samtala tillsammans, utifrån de instruktioner ni får. 

Senast uppdaterad: 2022-12-13 11:06