Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planera

Vid utbildningsplanering finns många saker att ta ställning till. Ett viktigt val är att bestämma om utbildningen ska vara nätbaserad, platsbunden eller en kombination.

Utbildningsform ska väljas utifrån aktuella förutsättningar med målsättning att stödja lärprocessen och förbättra möjligheterna för deltagarna att nå utbildningens mål. Olika utbildningsformer är olika lämpliga i olika sammanhang och för olika individer eller grupper. Utgå därför från din målgrupp och utbildningens syfte när du väljer utbildningsform och inte från vad som verkar spännande eller vad som är trendigt. För att nå verksamhetseffekter behövs dessutom både bra utbildning och en god lärmiljö. Fundera därför redan i det här stadiet över hur deltagarna ska få stöd i att implementera sin nya kunskap i vardagen.

Helt nätbaserad utbildning

En helt nätbaserad utbildning finns ofta publicerad i en lärplattform. Utbildningen kan vara en individuell läraktivitet eller genomföras i en grupp där deltagarna följs åt och interagerar med varandra. Utbildningen kan ha fasta start- och slutdatum eller starta när det passar deltagaren. Studietakten kan vara fastställd eller flexibel och utbildningen kan genomföras med eller utan utbildare. Nätbaserade utbildningar kan därför se mycket olika ut.

Delvis nätbaserad utbildning

Om en helt nätbaserad utbildning inte är rätt utbildningsform kan en kombination av platsbundna och nätbaserade inslag vara givande. Det finns många olika sätt att organisera en utbildning med ett så kallat blended learning-upplägg, till exempel flippat klassrum eller att använda nätbaserade inslag som ett administrativt stöd för en platsbunden utbildning.

Flippat klassrum innebär att deltagaren förbereder sig inför träffar med utbildaren och att fokus på träffarna ligger på tillämpning av kunskap, ofta i form av problemlösning. Inför träffarna sätter deltagarna in sig i ämnet genom att exempelvis se en film eller läsa en text. Väl på plats kan fokus läggas på att fördjupa kunskapen istället för att förmedla fakta genom föreläsning.

En lärplattform kan också användas för att samla resurser och för att samordna en platsbunden utbildning. På Lärplattformen kan utbildaren till exempel publicera relevanta dokument och länkar eller administrera deltagarnas examinationsuppgifter. Lärplattformens forum kan användas för att besvara frågor från deltagarna eller för gruppdiskussioner.

Gör om utbildning från platsbunden till nätbaserad

Under det senaste året är det många som har fått planera om sina utbildningar och börja använda olika nätbaserade upplägg. Här har vi samlat några reflektioner och praktiska tips på hur du kan planera om din utbildning och göra den nätbaserad:

Ställ inte in, ställ om - gör din utbildning flexibel och oberoende av plats

Hållbarhet

Vid utbildningsplanering är det viktigt att beakta hållbarheten. En nätbaserad utbildning behöver kontinuerligt granskas och revideras, precis som en hemsida. Du behöver säkerställa att all information fortfarande är aktuell, att alla länkar fortfarande fungerar och se över om det finns uppgifter som behöver göras om. Ha detta i åtanke när du budgeterar för framtagningen av en nätbaserad utbildning. En nätbaserad utbildning som ska hålla länge kommer innebära kostnader även efter framtagningen.

Senast uppdaterad: 2021-03-15 15:46