Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Anpassa bildspel för inspelning

När ett bildspel ska användas vid inspelning för att producera en kortare film är det lämpligt att göra vissa anpassningar för att göra filmen tydlig. Här presenteras ett antal tips.

Formgivning

Sträva efter att presentera innehållet på ett tydligt och luftigt sätt med konsekvent placering av bilder och text. Tänk också på att det kan vara förvirrande om det står en text på bildspelet och föreläsaren berättar om något helt annat. Samma sak om bilderna innehåller för mycket information – till exempel mycket text och en intressant bild, samtidigt som åhörarna ska försöka koncentrera sig på vad föreläsaren säger. Då riskerar budskapet att gå förlorat. En god regel är att inte ha mer än fem olika objekt på en sida, annars är det lätt att mottagaren tappar koncentrationen. Lägg hellre till fler bilder med färre objekt per bild. Undvik också löpande text på bilderna, stödord räcker.

Hur lång ska inspelningen vara? Av flera skäl är det bra om inspelningen inte är längre än 5-10 minuter. En kortare inspelning är lättare vid själva inspelningstillfället men det underlättar också vid uppdateringar och vid publicering i till exempel en lärplattform där stora, tunga filer kan vara svåra att hantera. Om man har tillgång till en så kallad streamingserver (exempelvis Vimeo) är uppladdningen inget problem men av pedagogiska skäl är det ändå bra att dela upp inspelningen i korta avsnitt. Det kan också vara en fördel för mottagaren med mindre, lättare filer då de inte lika lätt ”laggar” vid uppspelning.

Ska man spela in ett avsnitt i taget eller allt på en gång och sedan redigera? För slutresultatet spelar det ingen roll utan beror på situationen och på vad som passar den aktuelle föreläsaren bäst.

Kom ihåg – det är ju inte säkert att mottagaren tittar på alla delar samtidigt eller i den ordning föreläsaren hade tänkt.  Det betyder exempelvis att varje avsnitt kanske ska inledas med en kort beskrivning av innehållet – Det ska vara lätt att hitta rätt!

För att filmen ska bli tillgänglig för så många som möjligt bör den textas. Anpassa ditt bildspel genom att lämna en tom yta längst ner i bilden så att objekt eller text inte döljs av undertexten. Den tomma ytan bör vara ungefär en fjärdedel av bildens höjd och uppta hela bredden. 

Om ditt bildspel innehåller en logotyp av något slag ska denna placeras i bildens ovankant.

Sammanfattning

 • Placera text och bilder på ett konsekvent sätt.
 • Föreläsningen/ljudet och texten måste stämma överens.
 • Max fem objekt på varje bild, annars riskerar det att bli rörigt.
 • Använd stödord, inte löpande text.
 • Inspelningen bör inte vara mer än 5-10 minuter lång.
 • Kom ihåg att mottagare kanske inte ser alla delar samtidigt eller ens i den ordning som föreläsaren har tänkt. Inled varje avsnitt med en kort beskrivning av innehållet, gör det lätt att hitta rätt.
 • Anpassa ditt bildspel så att undertexter får plats. Du kan behöva använda en ytterligare programvara för att texta din film.

Bilder

Använd gärna bilder för att symbolisera och understryka ditt budskap. Men välj bilder som är tydliga. Åhörarna ska inte behöva tolka bilden, eller ägna tid åt att tyda vad den föreställer. Tänk efter vad bilden tillför. Bilden måste ha ett syfte, som att bidra till att förklara eller förstärka budskapet. Har bilden ingen funktion – ta bort den!

För att det inte ska bli rörigt för den som tittar är det bäst att använda samma bakgrundsfärg och fyllningseffekt till alla bilderna i presentationen. Undvik också att ha intensiva färger som till exempel rött och violett, som bakgrundsfärg. De kan vara jobbiga att se på och vara tröttande för ögat. Finns det många bildobjekt är vit en bra bakgrundsfärg.

För att skapa en filmkänsla kan en bakgrundsbild användas med transparensen satt till 60 % och med text framför. Detta får dock inte hindra textens läsbarhet.

Tänk på upphovsrätten och glöm inte att ange referenser.

Sammanfattning

 • Använd tydliga bilder som förklarar och förstärker ditt budskap.
 • Samma bakgrundsfärg och fyllningseffekt till alla bilder.
 • Undvik intensiva färger som bakgrundsfärg.
 • Tänk på upphovsrätten och glöm inte att ange referenser.

Text

Var konsekvent i hela presentationen och välj teckensnitt och färgkombination som ger en god läsbarhet. Använd PowerPoints formatmallar för rubrik och text. Rubriker skrivs gärna med typsnitt Arial, teckenstorlek 40-44 punkter. Underrubrik, teckenstorlek 28 punkter. Alla rubriker bör vara vänsterställda. Löptext skrivs gärna i typsnitt Arial, teckenstorlek 20-24. Svart text på vit bakgrund ger god kontrast och ger ökad läsbarhet. Undvik grön text.

Två olika teckensnitt och färger i en presentation är okej, men absolut inte fler. Det blir alldeles för rörigt för betraktaren. Undvik även att ha mer än tre storlekar på bokstäverna i hela presentationen. Som teckensnitt i bildspel rekommenderas rena, enkla teckensnitt som till exempel Arial och Verdana. Teckensnitt med ”små tvärstreck” på staplarna med mycket detaljer eller snirklar syns sämre på skärm, till exempel seriffer som Times New Roman och Vivaldi.

Sammanfattning

 • Var konsekvent! Använd samma teckensnitt och färger i hela presentationen.
 • Arial och Verdana är exempel på lättlästa teckensnitt. Undvik teckensnitt med seriffer eller mycket detaljer.

Animation

Att animera text och bildobjekt kan vara roligt, men det gäller att välja animeringar med omsorg. Använd helst samma typ av övergång för alla animeringar i bildspelet och gör det sparsamt. Tänk på dem som ska titta på presentationen och fundera på om animeringen förbättrar eller försämrar presentationen. Det finns en risk att återkommande textanimeringar kan bli alltför tröttande för åskådaren. För mycket effekter kan hindra presentationens egentliga budskap.

Visuell profil

För dig som arbetar i Västra Götalandsregionen finns fler riktlinjer i den visuella profilen.

Visuell profil

Senast uppdaterad: 2022-12-13 11:05