Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Lärplattformen

Lärplattformen är Västra Götalandsregionens stöd för nätbaserat lärande och samlingsplats för digitala utbildningar. I Lärplattformen hittar du som medarbetare utbildningar som riktar sig till dig utifrån din befattning, roll och organisationstillhörighet. I Lärplattformen hittar du både regiongemensamma utbildningar inom miljö, informationssäkerhet, medarbetarkunskap och hälso- och sjukvård, men också specifika utbildningar för din verksamhet eller förvaltning om ni valt att arbeta nätbaserat.

Lärplattformen ger dig möjlighet till utbildning när det passar dig och din verksamhet. En viktig del i Västra Götalandsregionens strävan är att ge alla medarbetare lika förutsättningar för att ta del av utbildningssatsningar. Teoretiska delar kan med fördel förmedlas nätbaserat medan praktiska moment och övning sker bäst tillsammans med kollegor.

Lärplattformen erbjuder dig som medarbetare, lärare, handledare, chef och utbildningskoordinator möjligheten att följa upp utbildningsinsatser. Du kan läsa mer om detta i Lärplattformen.

Uppföljning och statistik på Lärplattformen

Åtkomst till regional Lärplattform och digitala utbildningar

Medarbetare inom Västra Götalandsregionen

Alla medarbetare inom Västra Götalandsregionen som har ett VGR-id och AD-lösenord (lösenord till din arbetsdator) har åtkomst till Lärplattformen. Lärplattformen är integrerat med Västra Götalandsregionen personaladministrativa system och katalogtjänst och varje dygn uppdateras Lärplattformen med information om medarbetare och organisatoriska enheter.

Lärplattformen är en molntjänst vilket betyder att du kan genomföra utbildningar i Lärplattformen bara du har åtkomst till internet.

Öppna utbildningar

Utbildningar som har deltagare som idag saknar åtkomst till lärplattformen kan ta del av utbildningsinnehåll via öppna sidor. Du väljer då att publicera ditt digitala klassrum (utbildningsaktivitet) som en öppen sida och kan då distribuera och publicera det specifika klassrummets adress till berörda deltagare.

Logga in i Lärplattformen

Inloggning i Lärplattformen

Läs mer om Lärplattformen på VGR:s intranät

Publicera och producera utbildningar för regional Lärplattform

Regiongemensam utbildning

Riktar sig din utbildning till medarbetare inom hela VGR eller hälso- och sjukvårdsförvaltningar inom regionen tar du kontakt med VGR Akademin. Tillsammans med VGR Akademin hittar ni ett pedagogiskt upplägg för utbildningen och du får en kontaktperson inom Lärplattformsförvaltningen som kan ge dig stöd genom utbildningsproduktionsprocessen.

Verksamhetsspecifik utbildning

Riktar sig din utbildning till en mindre målgrupp som en specifik avdelning, verksamhet eller förvaltning tar du kontakt med din förvaltnings förvaltningsadministratör för Lärplattformen för stöd i utbildningsproduktionsprocessen.

Förvaltningsadministratörer regional Lärplattform på VGR:s intranät

Administratörsbehörighet i Lärplattformen

Varje förvaltning eller verksamhet inom VGR som ansvarar för en utbildningsportfölj och önskar arbeta nätbaserat behöver en medarbetare med administratörsbehörighet. Denna behörighet kan skapa digitala klassrum (utbildningsaktiviteter), tilldela deltagare till utbildningar och supporterar verksamhetens medarbetare med lärarbehörighet.

Utbildningen Att arbeta som administratör i Lärplattformen riktar sig till dig med detta behov.

För att bli administratör krävs det att du har lärarbehörighet i Lärplattformen. Utbildningen innehåller webbaserade moment samt handledartillfälle via Skype eller fysisk träff.

Som administratör för en förvaltning inom VGR innebär behörigheten att du får rollen objektspecialist verksamhet Lärplattformen (OSV) och ingår i regional förvaltning av Lärplattformen. Du kommer ingå i ett nätverk som leds av OSSV Lärplattformen och tillsammans arbetar ni med användarstöd, utbildning och support för de medarbetare som har lärarbehörighet i Lärplattformen.

Information om utbildningarna och anmälan på VGR:s intranät

Produktionsstöd digital utbildning eller utbildningsinnehåll

Önskar du få hjälp med att producera digitalt utbildningsmaterial och din förvaltning inte tillhandahåller detta stöd kan du nyttja ramavtalet, Utbildning för webb och andra digitala medier. VGR Akademin samordnar avrop från avtalet och du kan läsa mer hur du går tillväga i menyn under Upphandlingar och avtal.

Återvända och dela utbildningsinnehåll

I vår strävan till likvärdig utbildning för VGR:s medarbetare och ett hållbart resursutnyttjande arbetar vi för samverkan och öppenhet kring utbildningsutbudet. När du planerar en utbildning är det värdefullt att göra en omvärldsanalys. Kanske har någon annan verksamhet arbetat fram en liknande utbildning som du kan få ta del av eller har samma behov som din verksamhet? Ta stöd av VGR Akademin eller din förvaltningsadministratör för Lärplattformen i din omvärldsanalys.

På nationell nivå arbetar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) övergripande med e-lärande för att förenkla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner, landsting och regioner. Fokus ligger på att synliggöra, tillgängliggöra och sprida medlemmarna arbete med e-lärande. Fler ska kunna ta del av mer för att få större möjligheter att skapa bra och hållbara lösningar.

eLärandebiblioteket, hitta och dela e-lärande

I eLärandebiblioteket kan du enkelt hitta och dela information om e-utbildningar med kommuner, landsting och regioner. Syftet med eLärandebibliotektet är att synliggöra vilket e-lärande som finns så att flera kan dra nytta av det. eLärandebiblioteket har just släppts och arbetet med att sprida och fylla biblioteket är påbörjat.

eLärandebiblioteket

Utveckla e-lärande tillsammans i Dela Digitalt

Dela Digitalt är en samverkansportal där kommuner, landsting, regioner och statliga myndigheter både samverkar för att realisera gemensamma initiativ och delar med sig av resultat och erfarenheter från den egna verksamhetsutvecklingen.

Om du har en idé kring e-lärande som du vill utveckla tillsammans med andra så lägger du upp det på Dela Digitalt, dela utveckling. Du kan även leta efter befintliga projekt som du kan engagera dig i.

Dela Digitalt, dela utveckling

Objekt lärande

Objekt Lärande är en del av Västra Götalandsregionens IS/IT styrmodell. Objektet är en samverkansarena för Västra Götalandsregionen verksamheter med utbildningsuppdrag och IT.

Tillsammans förvaltar och utvecklar vi digitala pedagogiska verktyg, digitala biblioteksresurser samt IT-stöd för utbildningsadministrativ process.

VGR Akademin och objekt Lärande arbetar i nära samverkan och där VGR Akademin har en samordnande och styrande roll för de processer och aktiviteter med koppling till regional kompetensutvecklingsplan.

Mer om IS/IT styrmodell på VGR:s intranät

IT-komponenter i objekt Lärandes systemförvaltningsportfölj

Inom objektet systemförvaltningsportfölj förvaltas bland annat regional Lärplattform, skärmavbildnings- och inspelningsverktyget Camtasia, författarverktyget Articulate Storyline, IT-guideverktyget InfoCaption, digitala biblioteksresurser med mera.

Mer om objekt Lärande på VGR:s intranät

Senast uppdaterad: 2019-10-30 11:02