Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dela dokument och samskriva

I en nätbaserad utbildning behöver deltagarna ofta producera texter tillsammans. Det innebär behov av funktioner där deltagarna samtidigt kan vara inne i ett textdokument men också gemensamma filytor där dokumenten kan sparas och delas.

I en nätbaserad utbildning behöver det beslutas om utbildaren ska styra den tekniska infrastrukturen för samskrivning och dokumentdelning eller om deltagarna ska hänvisas till de fria molntjänster som finns tillgängliga. Om utbildaren har tillgång till en lärplattform brukar ofta funktioner för delning och samskrivning ingå där.

För dig som använder Västra Götalandsregionens IT-verktyg

Om du arbetar i Västra Götalandsregionen finns några olika möjligheter för samskrivning och dokumentdelning. Observera att det kan finnas skillnader i utbudet beroende på i vilken förvaltning eller i vilket bolag du arbetar. Kontakta din IT-ansvarig för mer information.

Lärportalen

I Västra Götalandsregionens lärportal (tillgänglig för dig med VGR-id) kommer det att finnas en koppling till OneDrive och därmed möjligheten att samskriva i ett delat word-dokument. Lärportalen är under implementering och funktionen beräknas komma på plats under 2021. 

OneDrive

OneDrive för företag är en integrerad del av Office 365 och tillhandahåller utrymme i molnet där du kan lagra, dela och synkronisera dina arbetsfiler. Du kan uppdatera och dela dina filer från valfri enhet och du kan arbeta i Office-dokument tillsammans med andra – samtidigt. 

OneNote

OneNote är en digital arbetsbok som används för att skriva, lagra och dela information. OneNote är dock endast till för arbetsmaterial. Med OneNote behöver du bara ta med dig datorn, surfplattan eller mobilen till mötet. OneNote ingår i VGR:s Officetjänst. 

Vanligtvis hittar du OneNote i startmenyn under "Alla program">"Microsoft Office 2013". Anteckningsböckerna sparas därefter som standard på din hemkatalog, H:\Mina dokument\OneNote-anteckningsböcker.

Om du har ett OneDrive for Business-konto kan du istället lagra dina anteckningsböcker i molnet, så når du dem från din dator, surfplatta eller mobil.

Med OneNote kan du:

 • Skapa digitala anteckningsböcker med flikar och sidor
 • Samla alla anteckningsböcker på ett ställe
 • Enkelt och effektivt söka i alla anteckningar
 • Bifoga filer eller skärmurklipp till dina anteckningar
 • Spela in ljud och filmklipp direkt i arbetsboken
 • Koppla mötesanteckningar till möten och avtalade tider i Outlook
 • Skapa uppgifter kopplade till Outlook direkt i anteckningarna
 • Synkronisera anteckningarna för offline-åtkomst
 • Exportera anteckningar och bilagor som till exempel .pdf

Lagrar du anteckningsböckerna i molnet kan du dessutom:

 • Dela anteckningsböcker med kollegor
 • Skriva samtidigt som dina kollegor i samma anteckningsbok
 • Se vad andra skriver samtidigt som de skriver
 • Visa och redigera anteckningar i mobil enhet

SOFIA

SOFIA är Västra Götalandsregionens IT-stöd för digital dokumenthantering. SOFIA stödjer ett dokuments hela livscykel från arbetsmaterial till arkivering samt ökar möjligheten att söka fram allmänna handlingar.

Läs mer om SOFIA på insidan, kan endast nås av dig med tillgång till VGR:s intranät

Senast uppdaterad: 2021-02-09 09:54