Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Diskussionsforum

När vi lär av varandra är samtal och dialog en grundläggande förutsättning. I en nätbaserad utbildning måste samtalet ibland genomföras i digital form och då kan ett diskussionsforum vara ett bra verktyg. I ett diskussionsforum kan deltagare mötas när som helst eftersom dialogen sker skriftligt och inläggen kan publiceras de tider på dygnet som passar de olika deltagarna bäst. Diskussioner i forum är ett utmärkt sätt att träna förmågan att ge konstruktiv feedback skriftligt. Det kräver ofta mer tid och eftertanke än att uttrycka sig muntligt men när det görs med verklig omtanke om mottagaren kan det bli ett kraftfullt verktyg för feedback och lärande.

För utbildaren som vill använda sig av formativ bedömning – bedömning av hela lärprocessen och inte enbart slutresultatet – är diskussionsforum ett bra val ur pedagogiskt perspektiv. Bra diskussioner uppstår sällan av sig själva utan kräver tid, målmedvetenhet och god planering. Det kan behövas att utbildaren själv agerar i forumen för att föra dialogen framåt eller för att justera en diskussion som går åt fel håll. Det är alltid utbildaren som ansvarar för innehållet i diskussionsforumen. Den lag som reglerar detta är Lagen om elektroniska anslagstavlor.

Det finns många olika sätt att organisera diskussioner i forum och de fungerar både i individuella uppgifter och i gruppuppgifter. Man kan låta deltagare i forumen bedöma varandra om man vill avlasta utbildaren. Detta är vanligt i så kallade MOOC:s (Massive Open Online Courses) där en kurs kan ha hundratals deltagare – det blir då omöjligt för utbildaren att gå in och bedöma varje enskild deltagare. Det viktigaste är att utbildaren är tydlig med sitt upplägg och att det finns en pedagogisk vinst med att använda ett diskussionsforum. Särskilt viktigt är tydlighet angående när och hur deltagarna kan förvänta sig att få feedback eftersom det inte finns någon fysisk lokal att gå till där man spontant kan ställa frågor och träffa utbildare och övriga deltagare.

En vanlig plats för diskussionsforum är en lärplattform men ibland finns motsvarande funktion även på en organisations Intranät. Ett annat alternativ är att använda sociala medier där en sluten diskussionsgrupp kan vara ett bra alternativ i vissa fall.

För dig som använder Västra Götalandsregionens IT-verktyg 

Lärportalen

I Västra Götalandsregionens lärportal (tillgänglig för dig med VGR-id) finns möjlighet att skapa diskussionsforum anpassade för olika ändamål. Det går att organisera forum som är synliga för alla deltagare eller forum som syns för en mindre grupp. På så sätt kan forumen användas i olika sammanhang – både som verktyg för examination och som planerings- och samarbetsstöd vid grupparbeten och gruppredovisningar. Forum i Lärportalen kan kombineras med andra funktioner som exempelvis inlämningsuppgift och självrättande kunskapstester. Man kan också publicera inspelade föreläsningar, texter och dokument för att få en mer sammanhållen nätbaserad utbildning. För att få bäst nytta av Lärportalen som stöd i en helt eller delvis nätbaserad utbildning rekommenderas att du går Västra Götalandsregionens utbildningar. Du hittar aktuella utbildningar via VGR Akademins utbudskatalog.

Yammer

Yammer är Västra Götalandsregionens sociala nätverk och kompletterar befintliga plattformar med sociala funktioner som grupper, inlägg, kommentarer och delningsfunktioner. För att få ett fritt informationsflöde bör alla grupper i möjligaste mån vara öppna för alla. Yammer är en del av Office 365

Senast uppdaterad: 2021-08-31 13:40