Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Nätmötesverktyg

Att använda ett nätmötesverktyg är ett vanligt sätt att samarbeta över nätet. Det går att dela både ljud och bild vilket gör att en känsla av närvaro kan skapas nästan på samma sätt som om man möts fysiskt. Man kan också dela skärmen vilket gör det möjligt att visa annat innehåll från datorn som exempelvis presentationer, textdokument, program och webbsidor.

Det går utmärkt att ha gruppdiskussioner och muntliga examinationer i ett nätmötesverktyg. Efter några gånger brukar deltagarna känna sig helt bekväma med formatet och det skapar förutsättningar för en god dialog. Ibland kan dialogen till och med bli bättre i ett nätmöte eftersom det automatiskt skapas en viss struktur och mötesordning. Detta till skillnad från ett fysiskt möte som kan vara ganska odisciplinerat om inte mötesledaren tydligt markerar vad som är okej och inte. En annan fördel med ett nätmötesverktyg är att det ofta finns en inspelningsfunktion som gör att man kan spela in mötet för att göra det tillgängligt i efterhand. Tänk på att det vid inspelning är viktigt att få deltagarnas samtycke till detta. 

För dig som använder Västra Götalandsregionens IT-verktyg 

Skype, Teams och Cisco Webex

För dig som arbetar inom Västra Götalandsregionen är det möjligt att använda Skype, Teams och Cisco Webex som nätmötesverktyg.

Alla anställda inom Västra Götalandsregionen som har Outlook e-post har också ett Skype-konto. Skype kan användas på dator såväl som på mobiltelefon. Möten kan hållas mellan en eller flera personer i Skype. Förutom möjligheten att dela ljud och bild kan även en chat användas – både som en del i mötet och som en separat snabbchat. Den som organiserar ett nätmöte via Skype kan också välja att spela in mötet. När inspelningen avslutas skapas automatiskt en filmfil i .mp4-format som sparas på organisatörens H: under mappen "Mina filmer". På så sätt får man enkelt en fil som vid behov kan redigeras och delas via lärplattform eller annan digital publiceringsyta.

Från din Outlook-kalender kan mötesinbjudan skapas och skickas till mottagarna. Även externa deltagare utanför VGR kan bjudas in till Skype och delta i möten.

Det finns också möjlighet att använda Skype för att organisera webinarier för ett större antal deltagare. Tänk på att webinarier med många deltagare kan kräva mer planering, hör gärna av dig om du har frågor. 

Mer information om Skype:

Information om Skype, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät

Rutin vid användning av Skype for Business.pdf

Under 2021 planeras breddinförande av Teams Meeting som på sikt kommer att ersätta Skype.

Även Cisco Webex finns att använda inom VGR. Mer information hur du går tillväga för att få tillgång till verktyget finns i den interna Yammer gruppen som heter Cisco.

VGR erbjuder fler möjligheter att organisera nätmöten:

Tips för webbinarium

Senast uppdaterad: 2021-02-09 09:54