Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verktyg för utvärdering

Här finns information om digitala stöd och verktyg för utvärdering.

Lärplattform

I Västra Götalandsregionens lärplattform finns goda möjligheter att skapa olika typer av utvärderingar, båda summativa och formativa.

Om du har använt Lärplattformen som stöd vid en helt eller delvis nätbaserad utbildning är det bra att använda det inbyggda enkätverktyget för att skapa utvärderingar. Då får du allt som rör utbildningen samlat på ett ställe vilket underlättar arbetet. Genom att använda det inbyggda enkätverktyget går det också enkelt att återanvända frågor i olika utbildningar – du slipper att göra om allt från början. Den här typen av utvärderingar används ofta i slutet av en utbildning och bör vara anonyma.

Om du vill få en kontinuerlig dialog med deltagarna under utbildningens gång kan det vara en god idé att skapa ett diskussionsforum. Då kan deltagarna öppet skriva in sina tankar och känna att de kan påverka innehåll och utformning under pågående utbildning. Det skapar engagemang och delaktighet.

Om du har VGR-id kan du läsa mer på Lärplattformen om hur du skapar en utvärdering:

Enkät och utvärdering i Lärplattformen

esMaker

Inom Västra Götalandsregionen används det webbaserade verktyget esMaker för att göra olika former av enkätundersökningar och utvärderingar.

esMaker ger möjlighet att skapa enkäter som kan skrivas ut eller skickas digitalt via exempelvis e-post eller länk. Enkäten fungerar i alla typer av webbläsare och för mobila enheter. I systemet finns även manualer och instruktionsfilmer som stöd till dig som skapar enkäter.

Vänd dig till din lokalt IT-ansvariga för att beställa behörighet till esMaker.

Mer om esMaker på VGR:s intranät

Kvalitativ utvärdering

För att vara säker på att en utbildning leder till önskad effekt i verksamheten bör den utvärderas på längre sikt. Inom VGR Akademin finns certifierad kompetens i Kirkpatricks metod för effektmätning.

Mer om effektmätning

Kirkpatrick Partners hemsida

Senast uppdaterad: 2019-10-30 11:06