Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Produktion av utbildningar för webb och andra digitala medier

Här kan du läsa mer om ramavtalet för utbildningar för webb och andra digitala medier.

De leverantörer som VGR tecknat avtal med är:

Upphandlingen har nio delområden. För område 1 och 2 kommer avrop att göras genom förnyad konkurrensutsättning och för områdena 3 till 9 görs avropen genom rangordning.

Mer information om våra rutiner för avrop

Delområden

Delområde 1: Hela eller delar av produktioner – förnyad konkurrensutsättning

  • Hela produktioner – Leverantören ansvarar för leverans av hela produktioner från idé till publicering.
  • Delar av produktioner – Leverantören ansvarar för leverans av enskilda utbildningskomponenter, alternativt sätta samman utbildningskomponenter till en helhet.
  • Revidering av hela eller delar av produktioner – Ansvara för leverans av uppdateringar och bearbetningar av redan befintliga utbildningar eller utbildningskomponenter.

Delområde 2: Projekt- eller uppdragsledare - förnyad konkurrensutsättning

Projekt- eller uppdragsledaren ansvarar för att leda arbetet med att skapa utbildningar eller utbildningskomponenter för VGR.

Delområde 3: Manusförfattare

Manusförfattaren tar fram förslag på pedagogiska idéer och lösningar utifrån verksamheternas behov samt dokumenterar utbildningsbehovet, beskriver innehåll och föreslår hur utbildningen ska utformas och struktureras.  Manusförfattaren skriver även manus där varje ”scen” i utbildningen beskrivs visuellt och textuellt. En ”scen” kan bestå av text som presenteras för deltagaren, interaktiva moment, bilder eller illustrationer, talarmanus, bakgrundsljud med mera. Manuset beskriver hur deltagaren navigerar sig genom utbildningen. Vid behov av manusförfattare tillfrågas Learnways först.

Delområde 4: Teknisk producent

Den tekniska producenten ansvarar för att utveckla digitala utbildningskomponenter och dess gränssnitt baserat på manus och/eller annan kravspecifikation. Den tekniska producenten ansvarar för att komponenterna utvecklas enligt definierade standarder och riktlinjer samt kvalitetssäkrar deras funktion och användbarhet för aktuella publiceringsytor. Utvecklingen kan innefatta hela utbildningar eller delar av dem. Vid behov av teknisk producent tillfrågas Learnways först.

Delområde 5: Art Director/Grafisk formgivare

Art Director/Grafisk formgivare ansvarar för grafisk utformning och produktion av utbildningar och utbildningskomponenter. Vid behov av Art Director/Grafisk formgivare tillfrågas Learnways först.

Delområde 6: Illustratör

Illustratören ansvarar för att skapa förklarande och pedagogiska bilder i utbildningar. Illustrationerna ska fungera som komplement till exempelvis en text för att förtydliga, visualisera, instruera, informera, roa, skapa uppmärksamhet eller för att göra något snyggt och tilltalande. Vid behov av illustratör tillfrågas Learnways först.

Delområde 7: Fotograf/Filmare

Fotografen/Filmaren ansvarar för foto och filmning både i studio och på VGR:s arbetsplatser. Fotografering och filmning kan ske både inomhus och utomhus. Fotografen/Filmaren ansvarar för enklare bild- och videobehandling av eget material. Vid behov av Fotograf/Filmare tillfrågas HiQ först.

Delområde 8: Producent av rörlig media

Producenten av video och rörlig media ansvarar för produktionen av rörlig media för hela utbildningar eller utbildningskomponenter. Produktionerna kan skilja i både omfattning och karaktär. Exempel på produktioner är utbildningar baserade på videoreportage, studioföreläsningar, dramatiseringar, spelfilm, animeringar i 2D och 3D med mera. Producent av video och rörlig media kan även ansvara för att redigera och bearbeta utbildningsmaterial som redan finns. Vid behov av producent av rörlig media tillfrågas Learnways först.

Delområde 9: Ljudproducent

Ljudproducenten ansvarar för delar av eller hela utbildningsproduktioner (exempelvis e-böcker och podcaster). Ljudproducenten ansvarar för ljudinspelningar i studio eller på VGR:s arbetsplatser. Ljudinspelningar kan ske både inomhus och utomhus. Ljudproducenten tillhandahåller berättarröster och ansvarar för behandling och bearbetning av ljudfiler i olika format. Vid behov av ljudproducent tillfrågas Learnways först.

Senast uppdaterad: 2019-12-18 14:23