Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ställ inte in, ställ om - gör din utbildning flexibel och oberoende av plats

Under det senaste året är det många som har fått planera om sina utbildningar och börja använda olika nätbaserade upplägg. Vad finns det för fördelar och utmaningar? Vad ska man tänka särskilt på? Här har vi samlat några reflektioner och praktiska tips. Kontakta gärna oss på VGR Akademin om du vill bolla vilket upplägg som passar för just din utbildning.

Nätbaserade upplägg kan leda till fördjupat lärande

Det finns många fördelar med att använda nätbaserade upplägg. Nedan beskriver vi några av dem.

Det är lätt att skapa blandade upplägg där gemensamma utbildningspass blandas med studier på egen hand i kombination med att deltagaren genomför uppgifter i arbetet.

Om du använder ett digitalt mötesverktyg för dina träffar är det lätt att dela upp utbildningen i korta pass som passar kalendern. Det gör det lättare för deltagarna att komma ihåg det som ska läras och motverkar glömskekurvan. I ett digitalt möte finns också många möjligheter att skapa tät interaktion och engagera deltagare genom exempelvis olika typer av gruppdiskussioner och omröstningar. Digitala möten ger också fler möjlighet att delta då deltagarna sparar tid när de inte behöver resa. Här finns även andra vinster utifrån både ekonomiskt perspektiv och miljöperspektiv.

Om du använder Lärportalen som komplement till dina träffar har du dessutom möjligheter att skapa transparenta övningar där alla ser varandras svar och lär av varandra. Det går också ge deltagarna möjlighet att ta del av förinspelat material. Det underlättar för dem att lära i sin egen takt genom att de kan pausa och repetera.

...men det finns också utmaningar

Det kan vara svårare att skapa kontakt mellan utbildare och deltagare.

Om du brukar genomföra många praktiska övningar kan du märka att vissa inte går eller är svåra att genomföra.

Tekniken och andra störningar i studiemiljön som utbildaren kanske inte märker påverkar deltagarnas koncentration och arbetsminne. Det är också lätt att göra annat - studier visar att så många som 80% av deltagarna multitaskar.

Anpassa upplägget - planering och struktur

För att lyckas med en nätbaserad utbildning är det viktigt att du inte bara flyttar över din utbildning till nätet med samma upplägg som tidigare. Det blir ofta ganska tråkigt och svårt för dina deltagare att hålla koncentrationen uppe om du genomför en heldagsutbildning på samma sätt i Teams som du gör om du träffar deltagarna på plats i en lokal. Om du vill träffa dina deltagare digitalt tänk på att lärande är en process och utnyttja dina nya möjligheter till att skapa en lärresa för dina deltagare.

Det innebär i korthet att du i din planering bör fundera över att

 • korta ner den gemensamma tiden, inte utbildningen som helhet
 • den gemensamma tiden behöver användas till det vi bara kan göra tillsammans – det vill säga fokus på dialog och samarbete
 • sprida ut lärandet över tid och använda tiden innan och efter gemensamma träffar
 • skapa möjligheter att koppla in det dagliga arbetet i utbildningen och ge uppgifter som kräver information och reflektion från det egna arbetet
 • studier på egen hand inkluderas i tiden och är en naturlig del i utbildningen – det är inte bara själva träffen som är utbildning.

Tänk igenom helheten

Även om du har en utbildning sedan tidigare – när du nu planerar om, passa på att se över utbildningen som helhet. Följande frågor kan vara bra att ställa sig:

 • Vad vill jag och verksamheten uppnå med utbildningen?
 • Vilka nya beteenden och förändringar ska utbildningen bidra till? 
 • Vad behöver deltagarna kunna för att göra det?
 • Hur ska utbildningen planeras för att stödja det?
 • Hur motiverade är deltagarna till en förändring? Vad motiverar dem?
 • Hur vana är deltagarna att mötas på nätet? Är de vana att delta i nätbaserade utbildningar?
 • Deltagarnas förutsättningar? Hur ser arbetsmiljön ut? Sitter de hemma? Kan det finnas tekniska begränsningar?

Viktigt med tydlig koppling till det dagliga arbetet

Viktigt i alla utbildningar är att det under utbildningen är ett tydligt fokus på ”hjälp att göra” när deltagaren är tillbaka på arbetsplatsen. Fokus behöver skifta från ”att kunna” till att ”kunna och göra”. Det kan vara en utmaning för en utbildare i en nätbaserad utbildning att organisera sin utbildning så att deltagaren får den kunskap och de verktyg som behövs för att åstadkomma denna förflyttning.

Ett sätt att göra det är att väva in deltagarnas praktiska vardag i de uppgifter som ges under utbildningen och låta deltagarna hämta in underlag från den egna arbetsplatsen. Du kan exempelvis ställa frågor som:

 • Utifrån det vi lärt oss på utbildningen, hur arbetar vi på min avdelning?
 • Vad behöver vi utveckla? Hur kommer vi dit? Låt deltagarna arbeta fram en plan under utbildningen.
 • Låt deltagarna reflektera över uppgifterna och bygg in moment så att de får återkoppling från övriga deltagare i utbildningen, från kollegor och chefer. Även den återkoppling du som utbildare ger fyller en viktig funktion.

Kom ihåg – övning i vardagen befäster ny kunskap!

Fundera över genomförandet

Utifrån dina svar på frågorna under rubriken Tänk igenom helheten behöver du nu tänka igenom hur du ska genomföra utbildningen.

 • Vad måste du som utbildare berätta och vad kan deltagarna lära sig genom egna studier, övningar och reflektioner? Det bästa är ofta många övningar och diskussion i kombination med så lite föreläsning eller ”visa hur man gör” som möjligt. Ju mer aktiv och delaktig deltagaren är, desto mer lärande!
 • När du har valt vad som ska in i föreläsningen, fundera på vad du kan spela in i förväg och vad du behöver gå igenom under utbildningen. Tänk på möjligheterna med Lärportalen när du skapar det material som deltagarna kan ta del av på egen hand. Att bygga upp ett innehåll i Lärportalen sparar tid, ger flexibilitet och möjliggör ett bättre lärande för deltagarna.
 • Fundera på hur du kan variera de förinspelade föreläsningarna. Podcast? Film? Kan du filma på plats ute i naturen eller i organisationen för att visa vad det är du pratar om? Kan du intervjua någon? Finns det redan inspelade klipp på t.ex. Youtube eller Vimeo om ämnet? Variation gör det ofta roligare för deltagarna. Håll filmerna korta, högst 20 minuter.
 • Ta fram övningar som passar för digitala format. Det kan vara diskussioner i par/grupp i virtuella rum, att skriva sina tankar i chatten, att skriva om ämnet i bloggform eller göra en egen mobilfilm om ämnet. Göra vissa övningar mellan tillfällena, så kan tiden då ni ses ägnas åt att ge feedback, att diskutera och att ställa frågor. Använd gärna Lärportalen i kombination med ditt digitala mötesverktyg.
 • Var kreativ för att skapa dialog och interaktion. Kan ni ha en gemensam Yammergrupp eller forum i Lärportalen för frågor och tips? Aktivera deltagarna genom att låta dem skicka in frågor inför de gemensamma träffarna via någon av de kanalerna ni använder.

Se och involvera deltagarna

 • Bjud på dig själv, var personlig och visa uppskattning för deltagarna.
 • Se till att alla får komma till tals. Det är svårt att ta ordet i ett digitalt möte, så pausa ofta och fråga om någon har frågor. Är det en mindre grupp kan du rikta frågor direkt till deltagarna.
 • Nämn deltagare vid namn och ge mycket beröm.
 • Uppmuntra gärna till att ställa frågor under träffens gång istället för att spara frågor till slutet.
 • I större grupper kan chatten användas för att inte deltagarna ska tappa intresset eller koncentrationen.
 • Ta pauser, ofta. Mer än 45 minuter utan att få röra på sig och vila hjärnan är inte bra för någon.

Förbered tekniken

 • Testa tekniken! Provkör med en kollega och kolla att de ser dig, din skärm när du delar, hör ljudet om du spelar film och så vidare. Använd eventuellt en "side-kick" under utbildningen för teknisk back-up, hjälp att hålla koll på chat med mera.
 • Kamera och ljud på! Förbered deltagarna på att det kommer vara en aktiv träff med gemensamma diskussioner och övningar. Skriv det i inbjudan så är deltagarna förberedda.
 • Bemöt deltagarnas eventuella osäkerhet kring tekniken. Öppna det digitala mötesrummet och chatten tidigt för att låta deltagare testa. Glöm inte att erbjuda det i inbjudan/kallelsen till utbildningen.

Glöm inte!

 • Öka effekten av lärandet genom att sprida ut aktiviteter i tiden.
 • Integrera lärandet i det dagliga arbetet.
 • Skapa en social process runt lärandet.
Senast uppdaterad: 2023-11-24 15:08