Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mikrolärande

Mikrolärande, mikroträning eller nanolärande är ett sätt att dela upp ett utbildningsinnehåll i små delar. Tanken är att vi bättre kommer ihåg vad vi har lärt oss genom att lärandet sprids ut över en längre tid och med återkommande repetitioner. Varje inlärningstillfälle är kort och koncist och levererat precis när deltagaren behöver det. Kanske ser du en filmsnutt på bussen, lyssnar på ett ljudklipp medan du kopierar eller läser en kort text i pausen mellan två möten.

En utbildning i mikrolärandeformat kan vara en del av en större utbildningsinsats eller stå självständigt. Utbildningsformen kan gärna bestå av olika medier, till exempel film, ljud, text eller reflektionsfrågor, och ska vara mobilkompatibel. För att mikrolärande ska bli lyckat krävs att lärandemål och utbildningsinnehåll är tydligt avgränsade. Det går att använda utbildningsformen för komplexa samband, men inte för stora ämnesområden. Om lärandemålen är omfattande är det bättre att göra flera mindre utbildningar eller använda mikrolärande för en avgränsad del av ämnet.

Deltagaren får tillgång till små, lätt tillgängliga delar av utbildningen vid lämpliga tillfällen. Hur långt varje utbildningstillfälle ska vara går inte att säga eftersom det beror på målgruppen, men 5-15 minuter kan vara en riktlinje. Genom återkommande repetition och att inlärningstillfällena sprids ut över en längre tid minskar risken för att vi glömmer. Utbildningen blir en del av vårt dagliga arbete, vilket ska generera större effekter i verksamheten.

Mikrolärande innebär att deltagaren lägger mindre tid på utbildningen vid varje tillfälle, vilket underlättar i en pressad arbetsvardag. Ofta är det lättare att avsätta 10 minuter då och då än att planera in en halvdagsutbildning. Det är positivt om det finns länkar till fördjupningar för den som är intresserad eller har ett behov av det.

Västra Götalandsregionen har för 2019 tecknat ett avtal med företaget Knowly som har ett verktyg som kan användas för mikroträning. Kontakta VGR Akademin för mer information.

Senast uppdaterad: 2018-10-26 09:37