Hjälpmedelscentralens utbildningar

Fotograf: Marie Johansson

Hjälpmedelscentralen är ett kompetenscenter för de 49 kommunerna samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Hjälpmedelscentralen anordnar utbildningar för förskrivare av hjälpmedel inom områdena rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation.

Mer om Hjälpmedelscentralens utbildningar

Senast uppdaterad: 2018-12-04 17:04