Kliniskt träningscentrum & simulatorcentrum

Fotograf: Paul Björkman

Simulering är en viktig pedagogisk metod där man kan träna olika färdigheter i en realistisk miljö under kontrollerade former. Grundidén är att lära och reflektera tillsammans med kolleger och lärare och därigenom bland annat öka förståelsen för teamarbete och samverkan med olika yrkesgrupper

Läs mer om kliniskt träningscentrum och simulatorcentrum:

Simulatorcentrum i Väst

Kliniskt lärandecentrum Högskolan Väst

Kliniskt träningscentrum KTC Högskolan i Borås

Kliniskt träningscentrum KTC Göteborgs universitet

Träningscenter för ambulanssjukvård Högskolan i Skövde

Senast uppdaterad: 2018-10-09 10:03