Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För arbetsgivare

Sjukhusbyggnad

Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS mål är skapa förtrogenhet i den svenska hälso-och sjukvården genom att bidra med ökad kunskap och förståelse.

Arbetsgivaren ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs för att tillgodose patientsäkerheten. I det ingår bland annat att den som anställs har nödvändiga språkkunskaper för att utöva yrket. PLUS är ett stöd för arbetsgivaren i arbetet att säkerställa medarbetarens reella kompetens.

PLUS innebär att du inom ett år har en medarbetare som utöver sin utbildning också behärskar bra svenska, har god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor samt är förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring sjukvården. Det bidrar till ökad patientsäkerhet och frigör tid och resurser för både dig och dina övriga medarbetare.

Om PLUS program

PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, språkkurs där kommunikation och kultur är viktiga delar samt grupphandledning under ledning av erfaren kollega. Det skapar möjlighet till reflektion och löpande tillämpning av det som lärs ut under programmet.

Deltagaren ska ha kunskaper i svenska språket minst nivå B2 enligt den europeiska språkskalan (GERS) för att kunna tillgodogöra sig PLUS-programmet

2019 startar fyra program för läkare, ett program för sjuksköterskor/ fysioterapeuter/ arbetsterapeuter/psykologer och ett för tandvårdspersonal.

 • Vid osäkerhet kring språknivå kontakta oss
 • Söks hos Socialstyrelsen, kontakta oss för stöd med ansökan
 • PLUS svarar gärna på frågor kring legitimationsprocesser
 • Alla deltagare som inte är uppväxta i Sverige rekommenderas starkt att delta i språkundervisningen på PLUS oavsett vilka intyg deltagaren har
 • PLUS språkundervisning planeras utifrån deltagarnas färdighetsnivå
 • Deltagare kommer ges möjlighet att uppnå, befästa och fördjupa nivå C1 enligt GERS under programtiden
 • Deltagare som behöver extra språkundervisning kommer att erbjudas detta via Folkhögskolornas språkteam
 • Tre till fyra dagar i veckan arbetar medarbetaren på sin ordinarie arbetsplats och en till två dagar i veckan är deltagaren på PLUS
 • PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande
 • PLUS pågår under 34 veckor för läkare och 30 veckor för tandvårdspersonal och sjuksköterskor med flera
 • PLUS-programmet ska prioriteras i deltagarens schema och tid ska finnas att utföra studieuppgifter, minst 1 timme per vecka behövs för instudering- och skrivuppgifter i svenska

Kostnad

PLUS drivs av Västra Götalandsregionen. Kostnaden för programmet finansieras till hälften av regionen centralt och till hälften av deltagaravgifter. Avgiften för deltagaren 

 • PLUS för läkare kostar 65 000 kronor.
  Denna avgift delas upp i en startavgift på 30 000 kr och en slutavgift på 35 000 kr.
 • PLUS för läkare som är uppväxta i Sverige kostar 40 000 kronor.
  Fakturering av hela avgiften sker vid start.
 • PLUS för sjuksköterskor med flera yrkesgrupper kostar 45 000 kronor.
  Fakturering av hela avgiften sker vid start.
 • PLUS för tandvårdspersonal kostar 65 000 kr.
  Fakturering av hela avgiften sker vid start.

Anmälan

Tidig anmälan gör att PLUS bäst kan svara mot efterfrågan.

PLUS välkomnar alla anmälningar av utlandsutbildade läkare/sjuksköterskor/fysioterapeuter/psykologer/tandhygienister/tandläkare med flera yrkesgrupper som har behov av introduktionsprogram!

PLUS anmälan

Uppgifter om deltagaren
Uppgifter om verksamheten
 
Senast uppdaterad: 2019-09-11 09:13