Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Kursböcker

Att kunna svenska är bara början. PLUS adderar så mycket mer.

PLUS innebär att du får full nytta av din utbildning. Samarbetet med arbetskamrater och mötet med patienter och anhöriga underlättas. Du kommer snabbare in i arbetsgruppen och möjligheten till delaktighet ökar. Du blir en tydligare del av ett sammanhang där dina kunskaper bättre kommer till sin rätt. Du blir en del av ett nätverk med kollegor som har liknande erfarenheter.

Programmet riktar sig till sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, BMA, psykologer med flera yrkesgrupper. Tre till fyra dagar i veckan arbetar du på din ordinarie arbetsplats och en till två dagar i veckan är du på PLUS. PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, språkkurs där kommunikation och kultur är viktiga delar samt grupphandledning under ledning av erfarna kollegor. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva och bidrar till varandras lärande. Programtiden är 30 veckor.

Vad ingår i PLUS för sjuksköterskor med flera yrkesgrupper?

  • Grupphandledning med reflektion kring egna erfarenheter och teoretiska avsnitt, under ledning av erfarna kollegor
  • Fortsättningskurs i svenska
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation
  • Dokumentation
  • Ämnen relaterade till professionellt förhållningssätt i svensk hälso- och sjukvård; till exempel interprofessionellt samarbete, etik, medarbetarskap, genus och mänskliga rättigheter
  • Personcentrerad  vård
  • Försäkringsmedicin
  • Författningar och lagar
  • Psykisk ohälsa
  • Infektionsbekämpning

Programstart:
Den 2 september 2020, PLUS dag är onsdag och språkdag är torsdag. Programmet avslutas den 14 april 2021.

Anmälan

Tidig anmälan gör att PLUS bäst kan svara mot efterfrågan.

PLUS anmälan

Uppgifter om deltagaren
Uppgifter om verksamheten
 
Senast uppdaterad: 2019-09-11 09:09