Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS utbildningsprogram för utlandsutbildade BT-läkare

Illustration av två medarbetare i hälso- och sjukvården som har en konversation

VGR Akademin erbjuder ett nytt regionalt utbildningsprogram för BT-läkare genom anpassning av PLUS-programmet för utlandsutbildade läkare.

BT är en introduktion till svensk hälso- och sjukvård och enligt Socialstyrelsen ska delmålen för BT i största möjliga mån uppnås genom klinisk tjänstgöring. Eftersom BT i första fasen endast berör läkare utbildade utomlands behöver tjänstgöringen kompletteras med vissa utbildningsaktiviteter för att stötta BT-läkarna att uppnå kompetenskraven för delmålen i BT.

PLUS utbildningsprogram vänder sig både till alla utlandsutbildade läkare med anställning i VGR. Vi välkomnar BT-läkare, ST-läkare och specialistläkare.

Utbildningsprogrammet är anpassat både utifrån lärandemålen för BT och utifrån vår erfarenhet av målgruppens (läkare utbildade utanför Sverige) behov av stöd och introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Utbildningsprogrammets upplägg och innehåll

Utbildningsprogrammet består av 18 dagar med olika lärandeaktiviteter. Föreläsningar, seminarier och workshops med olika teman som återfinns i BT-målen kompletteras med fasta reflektionsgrupper för professionell utveckling. Vi erbjuder också en modul med språk och kommunikation på avancerad nivå som tillval. Modulen innehåller 12 språkdagar, en dag varannan vecka. 

Programmet ges i blandad form, där vissa utbildningstillfällen ges på Campus Nya Varvet eller på Regionens Hus i Göteborg, och vissa är nätbaserade och ges via Cisco Webex. Utbildningsprogrammet löper under c:a sju månader med utbildningstillfällen ungefär varannan vecka. Enstaka utbildningstillfällen kommer att gå att ta igen vid ett senare tillfälle om BT-läkaren har förhinder att delta.

Lärportalen

Allt praktiskt runt utbildningsprogrammet; upplägg, innehåll, schema, närvaro, kontaktuppgifter osv hanteras i Lärportalen (larportalen.vgregion.se) dit deltagare, chef, BT-studierektor och huvudhandledare ges tillgång inför programmets start.

Finansiering

Utbildningskostnaden för BT-läkare finansieras delvis av regionala medel. En utbildningsavgift på 12 000 kronor per deltagare kommer att tas ut av anmälande verksamhet.

Preliminär planering för 2022

Vi kommer att justera och lägga upp fler utbildningsstarter allt eftersom. Så här ser planeringen ut just nu:

Utbildningsprogram 1: 3 Mars 2022

Utbildningsprogram 2: 3 Maj 2022

Utbildningsprogram 3: 22 september 2022

Utbildningsprogram 4: November 2022 eller Januari 2023 (beroende på efterfrågan/behov av platser)

Anmälan

Anmälan görs av chef, studierektor, handledare eller motsvarande (inte av BT-läkaren själv!) Vi tar gärna emot anmälningar i så god tid som möjligt! Anmälan är inte bindande, utan ett sätt för oss att se vilka behov som finns i verksamheterna. När anmälan har kommit in till oss skickar vi en bekräftelse.

Anmälan till utbildningsprogram för utlandsutbildade BT-läkare

Uppgifter om verksamheten

Vid extra språkstöd kontaktar vi dig för dialog om vad vi kan stötta din medarbetare med.

Senast uppdaterad: 2022-04-21 13:16