Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev maj

Maj

I höst sker många spännande kurser och aktiviteter för första gången. Bland annat ger Utbildningsenheten kurs 1 i Traumatisering och traumarelaterad problematik, med fokus på bedömning och bemötande där kurs 2 med fokus på behandling planeras till VT20.  Här kommer det senaste om vad som är på gång!

Specialistutbildning

Utbildningsenheten har fått många frågor kring att få handledning i det skriftliga specialistarbetet. Hittills har det inte riktigt funnits några bra svar, men nu startar Utbildningsenheten kursen Skriftligt specialistarbete och vetenskaplig metod med fokus på handledning och syfte att deltagarna ska komma i mål med sina skriftliga specialistarbeten. Kursstart är planerad till HT19 och kursen löper över tre terminer. Inbjudan och anmälan öppnar under vecka 20.

Traumatisering och traumarelaterad problematik, Kurs 1 – bedömning och bemötande. En kurs som vänder sig till alla som möter patienter med psykisk ohälsa och som vill fördjupa sin kunskap om traumarelaterad problematik. Fokus är som alltid i våra kurser på färdigheter - Ansökan är öppen till och med den 15 maj, för mer information.

Det finns några restplatser till Specialistkollegium med start HT19. Antagningskrav är godkänd Introduktionskurs. Du behöver också vara antagen till specialistordningen via Psykologförbundet. Hör av dig till koordinator Helena Bergkvist helena.bergkvist@vgregion.se om du är intresserad. Läs mer här.

Det livslånga lärandet

Tack alla ni som varit med under första årets seminarier, för er generositet i att dela erfarenheter och för engagerade diskussioner.  Inom kort kommer vi publicera höstens teman och anmälningssidor i seminarieserien. Redan nu kan vi berätta att först ut den 4 september är en favorit i repris, där alla inte fick plats första gången; Självomhändertagande för psykologer- hur tar vi hand om oss själva som psykologer.

Kom ihåg att några platser på Utbildningsenhetens specialistkurser är öppna också för dig som är färdig specialist och för dig som inte ska bli specialist.

PTP-verksamheten

Annonser för höstens 20 delfinansierade PTP-platser är ute nu. Sista ansökan är 15 maj.

För dig som arbetar inom psykiatrisk verksamhet och är färdig specialist

Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) bjuder för första gången tillsammans med Utbildningsenheten in både psykiatriker och specialistpsykologer till en spännande gemensam dag om evidens. Anmälan är nu öppen för dagen Användbar evidens – att använda och anpassa evidens för specialister inom psykiatrisk verksamhet inom VGR. Dagen är kostnadsfri. Anmälan hittar du här

För dig som har utbildande uppdrag - Utbildningsplanering för effekt i verksamhet

Här kommer inbjudan till den utbildning i pedagogiska färdigheter som tidigare gått under arbetsnamnet ”Utbildning till utbildare”. Utbildningen har nu fått en rubrik som bättre talar om vad det egentliga syftet är: att stärka våra interna utbildare/föreläsare/tränare i deras förmåga att skapa en utbildningsplanering som leder till att nya kunskaper och färdigheter får bättre fäste i den vardagliga verksamheten.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har eller kommer ha utbildande uppdrag inom Västra Götalandsregionen, i första hand till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården eller koncernstab Hälso- och sjukvård. Sista anmälningsdag 2019-05-31. Mer information och anmälan hittar du här 

Senast uppdaterad: 2019-06-05 15:30