Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet Hoppa till chatbot

Det yrkeslivslånga lärandet

Inom det yrkeslivslånga lärandet hittar du utbildningsaktiviteter för dig som är erfaren psykolog eller redan färdig specialist och önskar fördjupning och vidareutbildning.

Seminarier

Utbildningsenheten startade en seminarieserie hösten 2018 som är en del av det yrkeslivslånga lärandet och där du får chans att utbyta erfarenheter med andra legitimerade psykologer. Seminarierna sker första onsdagen i varje månad klockan 13.15-16.00 och är kostnadsfria. Du anmäler dig till ett tillfälle i taget.

Anmälan för höstens datum kommer öppna 14 maj 08:00 och är på Lärportalen. Du behöver vara inloggad med ditt VGR-konto på Lärportalen för att kunna anmäla dig.

Kommande seminarium:

1 september -Etik och prioriteringar
Föreläsare: Cecilia Lundmark, Leg. SSk MSc/Etisk vägledare, Etiskt Forum, Kvalitetsstrategiska avdelningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

6 oktober - ”Att ge behandling digitalt- erfarenheter av införande av KBT-program i Västra Götalandsregionen”
Föreläsare: Sara Salarvan, Leg. psykolog, Regionalt införandestöd, Avdelning Vårdens Digitalisering Koncernstab Digitalisering, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen

3 november - Självomhändertagande för psykologer- workshop där du får arbeta med olika tekniker för själomhändertagande.
Föreläsare: Tina Camitz, Spec. psykolog, verksamhet psykiatri affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

1 december - Existentiell psykologi – erfarenheter från gruppbehandling av äldre
Föreläsare: Carl-Anton Waltersson (Leg. psykolog) och Isak Erling (Leg. psykolog), Närhälsan Slottsskogens vårdcentral

Specialistkurser

Ett begränsat antal platser är öppna att söka för  dig som erfaren kliniker eller för dig som är färdig specialist som behöver upprätthålla/fördjupa din kunskap. Förutsättningen för att kunna få göra detta är att du uppfyller antagningskriterier och att du är införstådd med att gå kursen på samma premisser som STP-psykologerna.

Utbudskatalogen

Stöd andra

En ytterligare fördjupning och konsolidering av kunskap sker när du lär ut något till någon annan. Utbildningsenheten kommer behöva anlita många psykologer inom Västra Götalandsregionen i roller som föreläsare, kursledare, specialistmentorer, examinatorer och handledare. Detta kommer både utveckla dig och din kompetens samtidigt som vi hjälps åt att sprida kunskap inom VGR. Mer information finns på sidan För dig som stödjer andra i lärandeprocesser.

För dig som stödjer andra i lärandeprocesser

Karriärutvecklingsmodell för psykologer

Västra Götalandsregionen har tagit fram en karriärutvecklingsmodell för psykologer där du kan läsa om olika möjligheter för dig som psykolog.

Karriärutvecklingsmodellen för psykologer, nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät.

Senast uppdaterad: 2021-05-14 07:06