PTP-programmet

Kompetensrådet för psykologer ansvarar för PTP-programmet inom Västra Götalandsregionen. Här finns information för dig som är chef och vill veta mer om PTP-programmet.

Vill du veta mer om PTP-tjänstgöringen hittar du information om detta på sidan för PTP-tjänstgöring:

PTP-tjänstgöring

PTP-programmet startar två gånger per år. På respektive programs sida kan du som chef och handledare anmäla dig till informationsträffar:

PTP-programmet HT18

PTP-programmet VT19

Katarina Malmqvist

Regional studierektor PTP
Telefonnummer

Kajsa Holm

Regional studierektor PTP
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-01-17 14:51