Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

PTP-programmet

Delfinansiering av PTP-tjänster

Vid två tillfällen per år kan enheter inom VGR ansöka till Kompetensrådet för psykologer om att tilldelas centralt delfinansierade PTP-tjänster. 

Kompetensrådet för psykologer ansvarar för PTP-programmet inom Västra Götalandsregionen. Här finns information för dig som är chef och vill veta mer om PTP-programmet. Vid två tillfällen per år finns möjlighet att lämna intresseanmälan för tilldelning av delfinansierade PTP-tjänster. För vårterminen lämnas intresseanmälan i september och för höstterminen i mars. 

PTP-tjänstgöring   

Efter fem års studier på universitet ska examinerade psykologer, för att få sin legitimation, tjänstgöra ett år som psykolog under handledning av erfaren psykolog. Detta benämns PTP, vilket betyder Praktisk Tjänstgöring för Psykologer. Under PTP-året är det meningen att PTP-psykologen ska påbörja utvecklingen mot en professionell identitet och tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. Psykologarbetet på arbetsplatsen, det dagliga samarbete med kollegor och medarbetare jämte regelbunden handledning är det som ska vara fokus under PTP-året.

PTP-psykologen tjänstgör under eget yrkesansvar. PTP-psykologens tjänstgöring består i att, under handledning, delta i och bedriva kliniskt psykologarbete på den enhet där man är anställd. En del av tiden ska ägnas åt mer övergripande psykologuppgifter. Tjänstgöringen ska fullgöras på minst halvtid under en period som motsvarar ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöringen på en och samma arbetsplats ska motsvara minst fyra månaders heltidstjänstgöring.

PTP-programmet hålls samman av regional studierektorsfunktion. Studierektorerna är en stödfunktion till chefer, handledare och PTP-psykologer. I regionen har vi gemensamma kvalitetskriterier för PTP. De regionala studierektorerna bjuder in chefer och handledare till introduktions- och utbildningsdagar. Alla PTP-psykologer (anställda av VGR) är välkomna att delta i det gemensamma övergripande PTP-programmet bestående av en studiedag per månad. Primärvårdens PTP-psykologer hålls samman av verksamhetsnära studierektor.

Varje verksamhet är ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. PTP kan anställas på psykologvikariat, fasta tjänster och projektanställningar. I Västra Götalandsregionen finns sedan 2001 HR-strategisk satsning i form av ett projekt utifrån behovet av långsiktig rekrytering av psykologer. Satsningen innebär en central delfinansiering av omkring 40 PTP-tjänster per år. De centrala medlen fördelas av Kompetensrådet utifrån intresseanmälningar från verksamheterna.

Information om PTP-dagar för chefer och handledare

PTP-tjänstgöring Primärvård

Intresseanmälan för delfinansierade PTP-tjänster

 • Intresseanmälan kan lämnas två gånger per år. För vårterminen är sista ansökningsdag i september, för höstterminen i mars.
 • Intresseanmälningar för delfinansierad PTP-tjänst på Vårdcentral görs till studierektor carl.anton.waltersson@vgregion.se  
 • Övriga förvaltningar kan ansöka om 40 platser per år fördelat till två tillfällen via länk nedan.
 • Fördelning görs av Kompetensrådet för psykologer, där det sitter en representant för respektive förvaltning. 

För information gällande PTP VT24

Intresseanmälan för delfinansierade PTP-tjänster VT24 till Kompetensrådet för psykologer kommer att öppna under september 2023.

 • Intresseanmälan senast 30 september.
 • Enheten får information om tilldelning i oktober 2023.
 • Rutiner för annonsering skickas ut i oktober 2023
 • PTP-tjänsterna annonseras under perioden oktober/november
 • PTP-period – februari/mars 2024 till januari/februari 2025.

Kvalitetskriterier

För information gällande PTP HT24

Intresseanmälan för delfinansierade PTP-tjänster HT24 till Kompetensrådet för psykologer kommer att öppna under februari 2024.

 • Intresseanmälan görs under februari - mars.
 • Enheten får information om tilldelning i april.
 • Rutiner för annonsering skickas ut i april.
 • PTP-tjänsterna annonseras vanligtvis i tre veckor
 • PTP-period – september till augusti.

 

Senast uppdaterad: 2022-11-11 14:46