Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistutbildning

Specialistutbildningen är en del av många psykologers kompetensutveckling/vidareutbildning enligt VGR:s Karriärutvecklingsmodell.

Som chef har du en viktig roll att besluta om en specialistutbildning ger den kunskap/de färdigheter som din medarbetare behöver för att bli mer kvalificerad inom valt område, för att verksamheten ska nå sina mål och era patienter ska få den bästa vården. Även efter att beslut har tagits om specialistutbildning är du som chef, eventuellt tillsammans med en studierektor och specialistmentor, en viktig del i utformningen av innehållet så att det blir till störst verksamhetsnytta. Exempel på vad en specialistpsykolog kan ha som uppdrag hittar du i Karriärutvecklingsmodellen samt i rapport "Vad kan specialistpsykologer i VGR göra". Specialistpsykologen behöver också få förutsättningar i verksamheten för lärande och utveckling av nya färdigheter. Att ge förutsättningar kan till exempel innebära att du efterfrågar ny kunskap, att du ser till att stöd i form av handledning finns, att du ger tid till att STP-psykologens nya kunskap sprids i gemensamma forum med mera.

Det är Sveriges Psykologförbund som driver specialistutbildningen för psykologer, det vill säga att det är de som beslutar om ackreditering av kurser, utfärdar behörighet och beslutar om vilka olika specialiteter som ska finnas. Den enskilda psykologen behöver alltså ansöka till Psykologförbundet innan Introduktionskursen påbörjas. Specialistbehörighet ges i dag inom tio specialiteter:

 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Pedagogisk psykologi
 • Psykologisk behandling/Psykoterapi
 • Neuropsykologi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Klinisk barn- och ungdomspsykologi
 • Hälsopsykologi
 • Beroendepsykologi
 • Funktionshindrens psykologi
 • Forensisk psykologi


Specialistutbildning för psykologer består av Introduktionskurs, Specialistkollegium, sex specialistkurser, skriftligt specialistarbete samt fem års tjänstgöring. På Sveriges Psykologförbund översikt över Specialistutbildningen framgår de olika delarna i specialistutbildningen för psykologer och att en behöver vara legitimerad psykolog, gärna ha arbetat ett par år enligt Karriärutvecklingsmodellen, innan Specialistutbildningen påbörjas.

Utbildningsenhetens planering för kommande kurser 2019 - 2022 hittar du här

Karriärutveckling och låna ut din medarbetare

Som en del av en karriärutveckling för den enskilde medarbetaren och som ett effektivt sätt att använda den kompetens som finns i VGR så kommer Utbildningsenheten att tillfråga dig om vi kan använda din medarbetare i olika roller (t ex föreläsare, kursledare, examinator eller specialistkollegiementor) i våra olika utbildningsaktiviteter. Utbildningsenheten ersätter psykologens lön för den tid uppdraget hos oss tar. Mer information om de olika rollerna och ersättningsmodell kommer komma här inom kort.

Ordlista

 • STP-psykolog -  STP ska utläsas specialiseringstjänstgörande psykolog. En STP-psykolog är alltså den som är antagen till specialistordningen och håller på att utbilda sig till specialist.
 • Specialistpsykolog - Psykolog med femårig psykologutbildning och femårig specialistutbildning som har erhållit specialistbehörighet.
 • Specialistmentor -  Enligt Psykologförbundet ska alla som läser till specialist ha en specialistmentor. Det är du som chef tillsammans med andra chefer som behöver tänka och planera för hur detta ska ske i er verksamhet. Till er hjälp har ni dokumentet ”Specialistmentorer i Västra Götalandsregionen”, där de vanligaste frågorna kring specialistmentorer besvaras.
 • Specialistkollegiementor - den som leder och ansvarar för ett Specialistkollegium under tre år.
 • IHPU - Institutet för högre psykologutbildning Är Sveriges Psykologförbunds eget utbildningsföretag. IHPU ger flera av kurserna som ingår i specialistutbildning, men inte alla.
Senast uppdaterad: 2019-09-06 12:39