Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistutbildning

Specialistutbildningen är en del av många psykologers kompetensutveckling/vidareutbildning enligt VGR:s Karriärutvecklingsmodell.

Som chef har du en viktig roll att besluta om en specialistutbildning ger den kunskap/de färdigheter som din medarbetare behöver för att bli mer kvalificerad inom valt område, för att verksamheten ska nå sina mål och era patienter ska få den bästa vården. Även efter att beslut har tagits om specialistutbildning är du som chef, eventuellt tillsammans med en studierektor och specialistmentor, en viktig del i utformningen av innehållet så att det blir till störst verksamhetsnytta. Utbildningsenheten får många frågor kring specialistutbildningen har och därför sammanställt de vanligaste frågorna på sidan, Vanliga frågor och svar om specialistutbildningen.

Vanliga frågor och svar om specialistutbildningen

Specialistpsykologen behöver också få förutsättningar i verksamheten för lärande och utveckling av nya färdigheter. Att ge förutsättningar kan till exempel innebära att du efterfrågar ny kunskap, att du ser till att stöd i form av handledning finns, att du ger tid till att STP-psykologens nya kunskap sprids i gemensamma forum med mera. Exempel på vad en specialistpsykolog kan ha som uppdrag hittar du i Karriärutvecklingsmodellen samt i rapport "Vad kan specialistpsykologer i VGR göra".

Det är Sveriges Psykologförbund som driver specialistutbildningen för psykologer, det vill säga att det är de som beslutar om ackreditering av kurser, utfärdar behörighet och beslutar om vilka olika specialiteter som ska finnas. Den enskilda psykologen behöver alltså ansöka till Psykologförbundet innan Introduktionskursen påbörjas. Specialistbehörighet ges i dag inom tio specialiteter:

 • Arbets- och organisationspsykologi
 • Forensisk psykologi
 • Funktionshindrens psykologi
 • Hälsopsykologi
 • Klinisk barn- och ungdomspsykologi
 • Klinisk vuxenpsykologi
 • Missbruk- och beroendepsykologi
 • Neuropsykologi
 • Pedagogisk psykologi
 • Psykologisk behandling/Psykoterapi

Specialistutbildning för psykologer består av:

På Sveriges Psykologförbunds översikt över Specialistutbildningen framgår de olika delarna i specialistutbildningen för psykologer och att en behöver vara legitimerad psykolog, gärna ha arbetat ett par år enligt Karriärutvecklingsmodellen, innan Specialistutbildningen påbörjas.

Information om långtidsplanering för kommande kurser finns under Om utbildningsenheten.

Långtidsplanering

Tidsomfattning och kostnader

Att bli färdig specialist tar minst fem år på cirka 20% av en heltid. Då psykologers specialistutbildning inte är en sammanhållen utbildning så kan STP-psykologen ibland inte ha någon pågående aktivitet/kurs och ibland arbeta med både Specialistkollegium, en specialistkurs och samtidigt ha påbörjat sitt skriftliga specialistarbete. Detta kräver en flexibilitet och en kommunikation mellan dig som chef och STP-psykologen men även från dig till övrigt team/arbetsplats.

Kostnaden för de olika momenten inom specialistutbildningen varierar. En specialistkurs kan vara avgiftsfri om den ges av ett universitet och kosta mellan 15 000 - 20 000 kr exklusive kurslitteratur om den ges av en privat utbildningsanordnare. Bra att veta är att Psykologförbundet tar ut en anmälningsavgift och en avgift för utfärdande av specialistbehörigheten, 1 000 kr respektive 3 000 kr. Om inte handledare för det skriftliga specialistarbetet kan ordnas inom verksamheten blir det också en kostnad att räkna med. Kostnaden för Utbildningsenhetens kurser ligger något lägre, se respektive kurs för prisuppgifter. Utbildningsenhetens kurser går vanligtvis på VGR Campus Nya Varvet i Göteborg.

Karriärutveckling och låna ut din medarbetare

Som en del av en karriärutveckling för den enskilde medarbetaren och som ett effektivt sätt att använda den kompetens som finns i VGR så kommer Utbildningsenheten att tillfråga dig om vi kan använda din medarbetare i olika roller (t ex föreläsare, kursledare, examinator eller specialistkollegiementor) i våra olika utbildningsaktiviteter. Utbildningsenheten ersätter psykologens lön för den tid uppdraget hos oss tar.

Ordlista

 • STP-psykolog -  STP ska utläsas specialiseringstjänstgörande psykolog. En STP-psykolog är alltså den som är antagen till specialistordningen och håller på att utbilda sig till specialist.
 • Specialistpsykolog - Psykolog med femårig psykologutbildning och femårig specialistutbildning som har erhållit specialistbehörighet.
 • Specialistmentor -  Enligt Psykologförbundet ska alla som läser till specialist ha en specialistmentor. Det är du som chef tillsammans med andra chefer som behöver tänka och planera för hur detta ska ske i er verksamhet. Till er hjälp har ni dokumentet ”Specialistmentorer i Västra Götalandsregionen”, där de vanligaste frågorna kring specialistmentorer besvaras.
 • Specialistkollegiementor - den som leder och ansvarar för ett Specialistkollegium under tre år.
 • IHPU - Institutet för högre psykologutbildning är Sveriges Psykologförbunds eget utbildningsföretag. IHPU ger flera av kurserna som ingår i specialistutbildning, men inte alla.
Senast uppdaterad: 2022-01-18 15:41