Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Introduktionskurs och Specialistkollegium

Introduktionskursen och Specialistkollegium är de två obligatoriska kurserna inom Specialistordningen.

Introduktionskurs

Introduktionskursen är den inledande kursen som är obligatorisk och gemensam för alla specialiteter.  Innehållsmässigt berör kursen specialistrollen, etik, lag och förordning, professionella frågor, kulturell och professionell självreflektion. I VGR:s Introduktionskurs ingår även VGR-perspektiv på professionshistora samt en kort introduktion till hur VGR styrs, och till jämlikt och personcentrerat arbetssätt.

Sveriges Psykologförbund gör för närvarande (2018-2019) ett arbete för att Specialistutbildningen i sin helhet ska få en tydligare styrning, bland annat för att få en mer sammanhållen och integrerad utbildning. En del i detta är introduktionskursen, som tillsammans med specialistkollegium, sannolikt kommer att knytas närmare varandra och utökas med moment t.ex. som förbereder för specialistarbetet.

Mer om introduktionskursen i utbudskatalogen

Specialistkollegium

Specialistkollegium är ett treårigt obligatoriskt moment i psykologers specialistutbildning med två kursdagar/termin där det mesta av lärandet sker i verksamheten. En arbetsgrupp av åtta blivande specialister leds av en erfaren specialist, en specialistkollegiementor. Innehållsmässigt innebär detta ett forum för analys av den egna yrkesutövningen med avseende på ledarskap, metodutveckling, kunskaps- och färdighetsöverföring, och samverkan med andra professioner.

I de Specialistkollegium som Utbildningsenheten anordnar är det VGR:s egna specialister från olika verksamheter och med olika kompetens och inriktning som håller i våra Kollegium och är så kallade specialistkollegiementorer. Utbildningsenheten bjuder in dig som närmaste chef till dem som går specialistkollegium eftersom du är en viktig del i att göra Kollegiet optimalt för verksamheten/våra patienter och för deltagarna. Syftet med mötena är att ge information och gemensamt diskutera hur kursen och hela specialistutbildningen kan användas på bästa sätt för våra patienter.

Mer om Specialistkollegium i utbudskatalogen

Senast uppdaterad: 2021-03-03 12:37