Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om att ta emot minst 25 psykologstudenter per termin för verksamhetsförlagd utbildningspraktik om 14 veckor. Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin.

VFU-perioden VT2021 är mellan 8 februari till 23 maj. Studenterna är på praktikplatsen till 14 maj.

VFU-perioden HT2021 är mellan 20 september till 23 december. Under vecka 20 informerar Psykologiska Institutionen om fördelningen av VFU-studenter

VFU-perioden VT2022 - Anmälan öppnar september 2021.

VFU-Checklista

Kvalitetskriterier

Studieplan för VFU i VGR

Kursplan "Verksamhetsförlagd utbildning - Handledning av psykologkandidater" framtagen av Psykologiska Institutionen

Västra Götalandsregionen (VGR) har avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om 14 veckors verksamhetsförlagd utbildningspraktik (VFU) för studenter på psykologprogrammets sjätte termin.

Enligt avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Psykologiska institutionen åtar sig Västra Götalandsregionen att anordna minst 25 praktikplatser per termin. 

  • Vår - VGR tar emot psykologstudenter från februari till maj
  • Höst - VGR tar emot psykologstudenter från september till december

Ni som handleder en psykologkandidat kommer att få ingående information från Psykologiska Institutionen (PI) kring innehåll och rutiner.  Er intresseanmälan kommer att förmedlas av Kompetensrådet för psykologer till PI. Praktikplatserna kommer att fördelas till studenterna i april månad för praktik under höstterminen och i början av december för praktik under vårterminen, därefter kommer ni att bli kontaktade av studenterna. Det är viktigt att ni träffar psykologkandidaten så snart som möjligt för ett introduktionssamtal.

Om enheten/handledaren har frågor om verksamhetsförlagd utbildningspraktik för psykologstudenter, vänd er till Psykologiska institutionen.

Handledaren ska vara leg psykolog med god kännedom om verksamheten. Handledaren bör arbeta heltid, såvida det inte finns flertalet psykologkollegor på arbetsplatsen som hjälper till att ta ansvar för studenten. Det krävs ingen handledarutbildning för att vara kandidathandledare. PI erbjuder stöd till handledare.

Information från Psykologiska Institutionen

PI önskar att alla utbildningsplatser/enheter som tar emot psykologstudent skickar in en VFU-beskrivning.

Mall VFU-platsbeskrivning (öppnas i word)

VFU-beskrivningen laddas ner och skickas ifylld till Psykologiska institutionen.
För höstterminen, vänd er till Sara Thomée, sara.thomee@psy.gu.se, för vårterminen till Catarina Gunnarsson, catarina.gunnarsson@psy.gu.se 

Ersättning

Ersättningen, 16 700 kr per praktikplats, bör användas till kompetensutveckling för berörda psykologer och i förekommande fall andra teammedlemmar. Fakturering i slutet av praktikperioden. Har ni frågor om faktureringen är ni välkommen att vända er till Psykologiska institutionen.  

 

Checklista VFU.pdf

Kvalitetskriterier för VFU i VGR.pdf

Mall praktikplatsbeskrivning.docx

Studieplan för VFU i VGR.pdf

Ställningstagande om VFU med anledning av covid-19.pdf

Rutin - utdrag ur belastningsregister inför VFU 2019.pdf

Verksamheter som behöver utdrag ur belastningsregistret.pdf

Avtal Psykologkandidater Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet.pdf

Senast uppdaterad: 2021-04-16 15:57