Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om att tillhandahålla utbildningsplatser för 25 psykologstudenter per termin (perioden är 14 veckor). Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin. 

VFU HT22 är mellan 19 september – 23 december. Ansökan är nu stängd.

VFU VT23 är mellan februari och maj. Ansökan är öppen och görs via länken nedan. Ansökan stänger 31 oktober.
Intresseanmälan VFU VT23

Psykologiska Institutionen (PI) kommer fördela platserna till studenterna 23  maj, därefter kommer psykologstudenterna ta kontakt med berörd enhet.

Psykologiska Institutionen (PI) arrangerar informationsmöten för VFU-handledare. Introduktionsmötet är obligatoriskt. 

Stöd för chef och handledare för att planera psykologstudentens VFU-period: 
VFU-Checklista
Kvalitetskriterier

Västra Götalandsregionen (VGR) har avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om 14 veckors verksamhetsförlagd utbildningspraktik (VFU) för studenter på psykologprogrammets sjätte termin.

Enligt avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Psykologiska institutionen åtar sig Västra Götalandsregionen att erbjuda minst 27 praktikplatser per termin. 

  • Vår - VGR tar emot psykologstudenter från februari till maj
  • Höst - VGR tar emot psykologstudenter från september till december

Ni som handleder en psykologkandidat kommer att få ingående information från Psykologiska Institutionen (PI) kring innehåll och rutiner.  Er intresseanmälan kommer att förmedlas av Kompetensrådet för psykologer till PI. Praktikplatserna kommer att fördelas till studenterna i april månad för praktik under höstterminen och i början av december för praktik under vårterminen, därefter kommer ni att bli kontaktade av studenterna. Det är viktigt att ni träffar psykologkandidaten så snart som möjligt för ett introduktionssamtal.

Om enheten/handledaren har frågor om verksamhetsförlagd utbildningspraktik för psykologstudenter, vänd er till Psykologiska institutionen.

Handledaren ska vara leg psykolog med god kännedom om verksamheten. Handledaren bör arbeta heltid, såvida det inte finns flertalet psykologkollegor på arbetsplatsen som hjälper till att ta ansvar för studenten. Det krävs ingen handledarutbildning för att vara kandidathandledare. PI erbjuder stöd till handledare.

Handledaren planerar VFU-perioden med hjälp av:

Studieplan för VFU i VGR

Kursplan "Verksamhetsförlagd utbildning - Handledning av psykologkandidater" framtagen av Psykologiska Institutionen

Information från Psykologiska Institutionen

PI önskar att alla utbildningsplatser/enheter som tar emot psykologstudent skickar in en VFU-beskrivning senast 30 april 2022 för HT22.

VFU-beskrivningen laddas ner och skickas ifylld till Psykologiska institutionen, sara.thomee@psy.gu.se 

Mall VFU-platsbeskrivning

För frågor gällande VFU-vårterminen kontakta Catarina Gunnarsson, catarina.gunnarsson@psy.gu.se 

För frågor gällande VFU-höstterminen kontakta Sara Thomee, sara.thomee@psy.gu.se 

Ersättning

Ersättningen, 17 400 kr per praktikplats, bör användas till kompetensutveckling för berörda psykologer och i förekommande fall andra teammedlemmar. Fakturering i slutet av praktikperioden. Har ni frågor om faktureringen är ni välkommen att vända er till Psykologiska institutionen.   

Utvärdering

Utvärdering från VFU-studenterna VT22

Utvärdering från VFU-handledare VT22

Information angående VFU

Checklista VFU

Kvalitetskriterier för VFU i VGR

Rutin - utdrag ur belastningsregister inför VFU

Verksamheter som behöver utdrag ur belastningsregistret

Avtal psykologkandidater VGR och GU

Senast uppdaterad: 2022-08-08 14:49