Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning

Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om att tillhandahålla utbildningsplatser för 27 psykologstudenter per termin (perioden är 14 veckor). Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin. 

Psykologiska Institutionen arrangerar informationsmöten för VFU-handledare. Introduktionsmötet är obligatoriskt. 

VFU under vårterminen är mellan 5 februari och 10 maj. Ansökan är nu stängd.

Psykologiska Institutionen kommer fördela platserna till studenterna under december, därefter kommer psykologstudenterna ta kontakt med berörd enhet.

VFU under höstterminen är mellan september – december. Ansökan öppnar februari 2024. Psykologiska Institutionen kommer fördela platserna till studenterna under maj, därefter kommer psykologstudenterna ta kontakt med berörd enhet. 

Stöd för chef och handledare för att planera psykologstudentens VFU-period: 
VFU-Checklista
Kvalitetskriterier

Västra Götalandsregionen (VGR) har avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om 14 veckors verksamhetsförlagd utbildningspraktik (VFU) för studenter på psykologprogrammets sjätte termin.

Enligt avtalet mellan Västra Götalandsregionen och Psykologiska institutionen åtar sig Västra Götalandsregionen att erbjuda minst 27 praktikplatser per termin. 

  • Vår - VGR tar emot psykologstudenter från februari till maj
  • Höst - VGR tar emot psykologstudenter från september till december

Ni som handleder en psykologkandidat kommer att få ingående information från Psykologiska Institutionen (PI) kring innehåll och rutiner.  Er intresseanmälan kommer att förmedlas av Kompetensrådet för psykologer till PI. Praktikplatserna kommer att fördelas till studenterna i april månad för praktik under höstterminen och i början av december för praktik under vårterminen, därefter kommer ni att bli kontaktade av studenterna. Det är viktigt att ni träffar psykologkandidaten så snart som möjligt för ett introduktionssamtal.

Om enheten/handledaren har frågor om verksamhetsförlagd utbildningspraktik för psykologstudenter, se sidan VFU-handledare eller vänd er till Psykologiska institutionen.

Information från Psykologiska Institutionen

PI önskar att alla utbildningsplatser/enheter som tar emot psykologstudent skickar in en VFU-beskrivning.

Mall VFU-platsbeskrivning

VFU-beskrivningen laddas ner och skickas ifylld till Catarina Gunnarsson,
catarina.gunnarsson@psy.gu.se 

Ersättning

Ersättningen, 17 400 kr per praktikplats, bör användas till kompetensutveckling för berörda psykologer och i förekommande fall andra teammedlemmar. Fakturering i slutet av praktikperioden. Har ni frågor om faktureringen är ni välkommen att vända er till Psykologiska institutionen.   

Utvärdering

Utvärdering från VFU-studenterna HT22

Utvärdering från VFU-handledare HT22

Information angående VFU

Checklista VFU

Kvalitetskriterier för VFU i VGR

Rutin - utdrag ur belastningsregister inför VFU

Verksamheter som behöver utdrag ur belastningsregistret

Avtal psykologkandidater VGR och GU

Senast uppdaterad: 2023-05-25 09:41