Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VFU- och PTP-handledare

VFU-handledare

Handledaren ska vara leg psykolog med god kännedom om verksamheten. Handledaren bör arbeta heltid, såvida det inte finns flertalet psykologkollegor på arbetsplatsen som hjälper till att ta ansvar för studenten. Det krävs ingen handledarutbildning för att vara kandidathandledare. PI erbjuder stöd till handledare.

Stöd för VFU-handledare för att planera psykologstudentens VFU-period: 
VFU-Checklista
Kvalitetskriterier
Studieplan för VFU i VGR

Information från Psykologiska Institutionen

Kursen Verksamhetsförlagd utbildning är placerad i mitten av psykologprogrammet och hålls samman av kursansvariga Catarina Gunnarsson, catarina.gunnarsson@psy.gu.se (vårtermin) och Sara Thomee, sara.thomee@psy.gu.se (hösttermin).

Kursansvariga på Psykologiska Institutionen bjuder in alla handledare till handledarseminarium, vi ser gärna att alla handledare deltar. 

Studenterna följer denna kursplan: 
Kursplan "Verksamhetsförlagd utbildning - Handledning av psykologkandidater" framtagen av Psykologiska Institutionen

Mer information om VFU finns på chefsidan

PTP-handledare

Handledaren ska vara leg psykolog med minst tre års erfarenhet (efter PTP) och med god kännedom om verksamheten. Handledaren bör arbeta minst 50 % kliniskt på samma enhet som PTP-psykologen tjänstgör. 

Stöd för PTP-handledare:

PTP-handledarkollegium

Regional studierektor för PTP håller samman ett PTP-kollegium med digitala och fysiska träffar som stöd för PTP-handledaren. Tag kontakt med utbildningsenheten@vgregion.se om du vill få tillgång till Lärportalssidan och bli inbjuden till kollegieträffar.  

  • Introduktionsdag för chefer och handledare (fysiskt)
  • Handledarkollegium 3 månader (digitalt)
  • Handledarkollegium 3 månaders (fysiskt)
  • Handledarkollegium 9 månaders (fysiskt)
  • Handledarkollegium 9 månader (digitalt)
  • Avslutningsdag för PTP-psykologer, handledare och chefer (fysiskt)

Mer information om PTP finns på:För dig som chef

Senast uppdaterad: 2022-09-29 13:13