Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nätverk

Studierektorsnätverk

Våren 2018 startades ett nätverk för studierektorer för psykologer inom Västra Götalandsregionen. Alla studierektorer är välkomna oavsett omfattning eller nivå på studierektorsuppdrag. Fokus för nätverket är gemensamt lärande och utveckling av PTP, VFU och STP i VGR.  Har du frågor och/eller vill delta i nätverket hör av dig till Åsa Gustavsson, regional studierektor för STP och sammankallande för nätverket. Nätverket träffas en gång/termin. För mer information kring studierektorns roll i VGR, se dokumentet Studierektorns roll i psykologers kompetensutveckling som Kompetensrådet för psykologer har tagit fram.

Specialistmentorer

För dig som har eller kommer ha uppdrag som specialistmentor anordnar Utbildningsenheten träffar för gemensamt lärande och utvecklande av specialistmentorsrollen. För mer information och anmälan till en träff se under rubrik Det Livslånga lärandet. Mer information om specialistmentorer finns även i dokumentet Specialistmentorer i Västra Götalandsregionen

Utbildare

Utbildningsenheten kommer i våra kurser och seminarier i så stor utsträckning som möjligt använda psykologer anställda i Västra Götalandsregionen som föreläsare, kursansvariga, examinatorer, specialistkollegiementorer etc. Detta som ett sätt att sprida den kunskap som finns inom regionen, men också för att bereda karriärvägar för dig som vill och behöver nya utmaningar. Så småningom kommer ett nätverk för utbildare att bildas. Din enhet kommer ersättas för din lön för det arbete du gör i Utbildningsenhetens regi. Utbildning för utbildare planeras under 2019 tillsammans med Kunskapsstöd för Psykisk Hälsa (KPH).

PTP-handledare

Senast uppdaterad: 2019-10-16 16:09