Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Specialistutbildning

Sommaravslutning för utbildare på specialistkurser för psykologer 2023.
Sommaravslutning för utbildare på specialistkurser för psykologer 2023.

Stort fokus i VGR:s specialistkurser är på att psykologen ska kunna använda sina kunskaper i verksamheten, på patientcentrering och på jämlik vård. Här finns information om pågående och kommande specialistkurser.

Sammanhållet specialistprogram för psykologer

Utbildningsenheten för psykologer har fått examinationsrätt för hela specialistutbildningen för psykologer i VGR enligt ackreditering från Psykologförbundet. Detta innebär att vi kan fortsätta att vidareutveckla specialistutbildningen utifrån Västra Götalandsregionens behov och perspektiv. Utbildningsplanen kommer innehålla fler gemensamma moment med tydligt hälso- och sjukvårdsfokus samtidigt som det fortsatt kommer finnas möjlighet till individuella val. De nya ändringarna kommer att träda i kraft vårterminen 2024. De som påbörjat specialistutbildningen innan det kommer inte att påverkas av de nya ändringarna.

Läs mer om Sammanhållet specialistprogram här

Specialistkurser

Våra specialistkurser är ackrediterade av Sveriges Psykologförbund. I kursbeskrivningen anges för vilka specialiteter som kursen räknas som fördjupningskurs. Kursen kan godkännas som breddkurs inom andra inriktningar beroende på den enskildes psykologens studieplan. Ansökningsperiod för vårterminen är mellan 15 oktober - 15 november och för höstterminen mellan 15 april- 15 maj.

Översikt av specialistkurser kopplade till de olika specialistinriktningarna

Översikt av specialistkurser kopplade till de olika specialistinriktningarna (tillgänglighetsanpassad)

Tips inför det Skriftliga specialistarbetet finns här

Långsiktig planering

Nya kurser och andra utbildningsaktiviteter planeras kontinuerligt. Planeringen kan under tid komma att förändras. 

Har du några synpunkter eller önskemål, kontakta gärna oss.

Långsiktig planering

Vanliga frågor och svar

Utbildningsenheten får många frågor kring Specialistutbildningen för psykologer och även angränsande frågeställningar och har därför sammanställt dessa på sidan Vanliga frågor och svar om specialistutbildningen.

Vanliga frågor och svar om specialistutbildningen

Om du har någon fråga som du inte hittar svaret på, hör gärna av dig till oss.

utbildningsenheten@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-11-21 09:33