Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsaktiviteter

Här hittar du information om utbildningsaktiviteter för legitimerade psykologer. Det finns några platser öppna på samtliga av Utbildningsenhetens specialistkurser även för dig som är färdig specialist eller för dig som erfaren kliniker. Ansökningsperioden för höstens kurser är 15 april - 15 maj och vårens kurser är 15 oktober  - 15 november. Längst ner på sidan har du möjlighet att skicka in förslag på nya kurser som du tycker att det finns behov av.

Utbildningar

Pågående VT22

 • Affektfokuserad psykodynamisk terapi, introduktion (öppnas I Lärportalen)
  Affektfokuserad psykodynamisk terapi är moderna upplevelsebaserade terapiformer med växande, starkt forskningsstöd. Utbildningen innehåller introduktion av centrala teorier, modeller, metoder och tekniker, samt praktisk träning. Extra betoning läggs på färdighetsträning och självreflexion. Kursen genomförs av Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU) på uppdrag av Utbildningsenheten för psykologer. Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, specialister och erfarna kliniker.
 • Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar utifrån evidensbaserad psykologisk bedömning. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, specialist eller erfaren kliniker. Kursen innehåller sex kursdagar. 
 • Introduktionskurs för STP-psykologer (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är den inledande obligatoriska kursen inom specialistutbildningen för psykologer. Introduktionskursen är öppen att söka för STP-psykologer (psykolog under specialistutbildning). Kursen ger en introduktion till etik, juridik, profession, evidens, diversitet samt i det ansvar det medför att befinna sig i en specialistposition. Kursen innehåller fem kursdagar och ett slutseminarium samt eget arbete med reflektionsuppgifter och skrivande av en essä.
 • Interpersonell psykoterapi Nivå B, 2 terminer, start VT22.
  IPT BKursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera interpersonell psykoterapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått interpersonell psykoterapi, IPT, nivå A.
 • Målmedveten träning i psykologisk behandling 2 terminer (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en patient.
 • STP-programmet Specialistpsykolog i VGR (öppnas i Lärportalen)
  Under hösten 2021 startar projektet Specialistpsykolog i VGR som syftar till att undersöka specialistpsykologens roll och nytta inom VGR. Inom ramen för projektet kommer vi i januari 2022 att starta ett STP-program som innehåller fyra kostnadsfria kurser men kanske framför allt en stödjande programstruktur för chef och psykolog.
 • Specialistkollegium (öppnas i Lärportalen)
  Specialistkollegiet bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt förhållningssätt innebär i förhållande till specialistpositionen. I specialistpositionen ligger ett ansvar att leda, utveckla & utbilda inom sitt kunskapsområde.
 • Skriftligt specialistarbete 
  Kursen är en specialistkurs där du vidareutvecklar din teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens och får handledning och stöd i att arbeta med ditt skriftliga specialistarbete. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning. Nästa kursstart planeras HT22.

Under utveckling

 • Interpersonell psykoterapi Nivå C
 • Utredningsmetodik vuxen.
 • Vårdcentralspecialist

Tidigare givna kurser

 • Evidensbaserad psykologisk utredning barn, unga och vuxna. 
 • Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker och har genomgått introkursen i Affektfokuserad psykodynamisk terapi.
 • Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 1. Bedömning och bemötande (öppnas i Lärportalen)
  Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Kursen syftar till att deltagaren efter kursen ska känna sig tryggare i att möta och bedöma trauma och traumarelaterad problematik
 • Utredningsmetodik barn
  Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole-/grundskoleålder (3-15 år). Kursen är öppen att söka för dig som är psykolog under specialistutbildning, färdig specialist eller erfaren kliniker. Nästa kursstart planeras HT22.

Långtidsplanering

I vår långtidsplanering kan du få en överblick över Utbildningsenhetens utbud och planerade kursstarter.

Långtidsplanering

Lämna förslag på nya kurser att utveckla

Vårt uppdrag är att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Vi utvecklar kontinuerligt kurser och tar gärna emot ditt förslag av en ny kurs som du ser att det finns behov av.

Lämna förslag på nya kurser att utveckla. Länken öppnas i Forms

Senast uppdaterad: 2022-01-18 15:40