Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsaktiviteter

Här hittar du information om utbildningsaktiviteter för legitimerade psykologer. Det finns några platser öppna på samtliga av Utbildningsenhetens specialistkurser även för dig som är färdig specialist eller för dig som erfaren kliniker. Ansökningsperioden för vårens kurser är 15 oktober - 15 november och för höstens kurser 15 april - 15 maj.

I vår långtidsplanering kan du få en överblick över Utbildningsenhetens utbud och planerade kursstarter.

Långtidsplanering

Utbildningsaktiviteter

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer. Även du som redan är specialist eller erfaren kliniker kan söka kursen. Kursen är en inledande utbildning i affektfokuserad psykodynamisk terapi.

Introduktionskursen är obligatorisk och inleder specialistutbildningen för psykologer. Den är gemensam för samtliga specialistinriktningar och lägger grunden för fortsatt arbete i specialistkollegium och specialistkurser. Ny kursomgång planeras starta varje vårtermin.

Kursens riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer som arbetar med bedömning av patienter med psykisk ohälsa, både barn, unga och vuxna. Genom ökad kunskap om den diagnostiska processen och kvalificerad bedömning fördjupar kursdeltagaren sin kompetens att genomföra evidensbaserad bedömning.

Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer som arbetar med psykologisk utredning av barn, unga och vuxna. Även redan färdiga specialister samt erfarna kliniker kan söka kursen. Genom kursens innehåll fördjupar kursdeltagaren sin kompetens att genomföra evidensbaserad utredning.

Seminarierna vänder sig till dig som är legitimerad psykolog inom VGR och lyfter fram aktuella kunskapsområden.

Kursen vänder sig till STP-psykologer som behöver handledning i planering och genomförande av det skriftliga specialistarbetet (SSA). Deltagaren ska vara inskriven i specialistordningen och ha gått Introduktionskurs. Kursen är inte ackrediterad som en av sex specialistkurser utan är ett stöd i arbetet med SSA.

Kursen vänder sig till dig som är STP-psykolog och har gått Introduktionskursen. Specialistkollegiet är en obligatorisk del av specialistutbildningen och gemensam för alla specialistområden. Ny kursomgång planeras starta varje hösttermin.

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer som i sin kliniska vardag möter människor med psykisk ohälsa. Kursen kan användas som motsvarande en specialistkurs inom Psykologförbundets specialistordning (förutsatt kommande ackreditering) eller som vidareutbildning/fördjupning för den som har minst fem års erfarenhet eller för den som redan är specialist.

Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling. Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

Kursen är en specialistkurs för psykologer inom området evidensbaserad traumafokuserad behandling. Deltagaren ska under och efter kursen kunna erbjuda behandling till patienter som uppvisar traumarelaterad problematik. Handledning utgör en stor del av innehållet.

Senast uppdaterad: 2020-09-10 13:08