Utbildningsenheten för psykologer

Fotograf: Paul Björkman

Utbildningsenhetens uppdrag är att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Det innebär utbildningsaktiviteter på specialistnivå och i det livslånga lärandet som på ett tydligt sätt lägger fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.

Stort fokus kommer vara på att psykologen ska kunna använda sina kunskaper i verksamheten, på patientcentrering och jämlik vård. Utbildningsenheten kommer också att utgöra ett stöd till lokala studierektorer, psykologer, chefer, utbildare, mentorer, verksamhetsutvecklare med flera, genom nätverk och samarbete samt kunskapsutbyte. Samarbete med universitet, externa utbildningsanordnare och andra regioner ligger också inom enhetens uppdrag.

Utbildningsenheten kommer engagera VGR-anställda psykologer som utbildare, mentorer och handledare och på så sätt bidra till karriärutvecklingsmöjligheter för psykologer inom Västra Götalandsregionen. Utbildningsenheten kommer kontinuerligt att arbeta med uppföljning och utvärdering av sin verksamhet.

Enheten arbetar i nära samarbete med studierektorer för PTP och Kompetensrådet för psykologer samt regionens olika verksamheter.

Aktuellt

Juni 2018

Nu är arbetet med antagningarna inför höstens start av introduktionskurs och specialistkollegium färdigt! Glädjande kan vi berätta att vi fick in 44 sökande till introduktionskursen! Nästan alla sökande var behöriga och då antal platser är 30 blev vi tvungna att arbeta med urval. Urvalet har skett genom att vi försökt uppnå balans mellan förvaltningar och att få spridning av specialistinriktningar. Vi har redan nu börjat planera för nästa Introduktionskurs, start våren 2019, och vi beräknar att ansökan skall ligga öppen senare delen under hösten. Vi har fått några frågor om möjlighet att anmäla sig till någon form av e-postlista för att få meddelande när ansökan öppnar. Vi kommer inte att arbeta med e-postlistor i det syftet men däremot kommer vi uppdatera informationen på hemsidan regelbundet och om intresse finns även göra ett mycket enkelt nyhetsbrev.

Även till kollegiet har det varit fler sökande än platser men då förkunskapskravet är att introduktionskursen skall vara färdig har inte alla varit behöriga för antagning. I dagsläget har vi en restplats. Om du är intresserad och behörig får du gärna kontakta oss på utbildningsenheten.

Under hösten kommer vi även att kunna presentera vår första egna fördjupningskurs. Hösten är även startskottet för vår satsning på fristående seminarieserie. Under varje halvår kommer vi att bjuda in till fyra eftermiddagar där vi tar upp olika aktuella områden. Seminarierna är bara öppna för legitimerade psykologer inom VGR och föranmälan är obligatorisk.

Pågående och planerade aktiviteter

Specialistkurser inom Specialistordningen för psykologer

 • Introduktionskurs till specialistutbildningen för psykologer, 30 platser, startade januari och avslutades mars 2018.
 • Introduktionskurs till specialistutbildningen för psykologer, 30 platser med start 15 oktober och avslut december 2018.
  Anmälan stängd.
  Mer information om utbildningen
 • Specialistkollegium, 32 platser med start höst 2018 och avslut vår 2021.
  Anmälan stängd. En restplats finns, kontakta utbildningsenheten för mer information.
  Mer information om utbildningen

Andra specialistkurser i VGR

Livslångt lärande

Här kommer kurser och utbildningsaktiviteter finnas för dig som redan är specialist eller som behöver vidareutbildning utanför ramen för specialistutbildningen.

Seminarier

I våra kommande seminarier lyfter vi fram kunskapsområden som är aktuella för psykologer inom VGR.

Planerade datum hösten 2018:

 • 5 september - Kommer digital teknik att förändra kliniska psykologers vardag?
 • 3 oktober - Prel. Barnskyddsteamet
 • 7 november - Forskare och psykolog – hur går det ihop?
 • 5 december - Hur tar vi hand om oss själva som psykologer – färdigheter för självomhändertagande

Anmälan öppnar i augusti.

Seminarieserie för legitimerade psykologer.pdf

Åsa Gustavsson

Studierektor STP
Telefonnummer

Joakim Olausson

Utbildningsledare
Telefonnummer

Helena Bergkvist

Koordinator
Telefonnummer