Budgetering

Utbildningar

Utbildningen vänder sig till dig som är ekonom i Västra Götalandsregionen och vill öka dina kunskaper om det som är unikt med att arbeta i en region.

Utbildningen vänder sig till dig som är ny användare och som ska ha behörighet till personalöversikten, godkänna frånvaro och godkänna arbetsförändringar i Heroma. Du kommer att få grundläggande kunskaper i Heroma.

Utbildningen vänder sig till dig som är ny användare och som ska ha full behörighet i Heroma. Du kommer att få grundläggande kunskaper i schemahantering och rapportering i Heroma.

Utbildningen vänder sig till dig som ny användare och som ska godkänna ärende via Självservice. Här krävs att det i din närhet finns en Heromarapportör som utför arbetsuppgifter i Heroma.

Detta är en kompletterande utbildning för dig som ska ha full behörighet i Heroma. Du har sedan tidigare behörigheten Chef, men ska nu även arbeta med schemaplanering och saldo/stämplingar i Heroma.

Senast uppdaterad: 2019-01-04 09:41