Marknadsplatsen 2.0 (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till dig som kommer arbeta i Västra Götalandsregionens nya beställnings- och fakturahanteringssystem Marknadsplatsen 2.0, som i början av 2019 ersätter Marknadsplatsen.

Webbutbildningen ges i tre varianter utifrån vilken roll du kommer att ha i det nya systemet. Utbildningen är obligatorisk för att få behörighet i systemet. 

Om utbildningen

Innehåll

Nedan ser du innehållet i stora drag i de tre olika webbutbildningarna. Välj den utbildning som stämmer överens med rollen som du kommer att ha i det nya systemet.

 • Beställare
  • Hur en beställning går till
  • Sök en vara
  • Jämför varor
  • Sätt kontering
  • Kvittera leverans
 • Fakturagranskare
  • Hur man granskar en faktura
  • Hur man söker fakturor
  • Skicka vidare en faktura
  • Ordermatchning
  • Faktura på utredning
 • Attestant
  • Attestantens roll
  • Hur man attesterar
  • Skickar tillbaka till granskare
  • Hur man söker fakturor
  • Attest i mobil

Utbildningsform och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärplattformen. För att genomföra utbildningen behövs dator eller surfplatta. Använd hörlurar för bästa ljudkvalitet.

Utbildningslängd

Cirka 1 timme

Ansvarig

Charlotte Dahlqvist

Starta utbildningen

Starta utbildningen för attestant i Lärplattformen

Starta utbildningen för beställare i Lärplattformen

Starta utbildningen för granskare i Lärplattformen

Mer om ämnet

Marknadsplatsen 2.0 på VGR:s intranät

Marknadsplatsen 2.0 på Yammer

Charlotte Dahlqvist

Senast uppdaterad: 2019-02-23 14:41