Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård - allmänt

Utbildningar

Utbildningen i allmän palliativ vård vänder sig till alla medarbetare som i sitt arbete möter patienter i livets slut och deras närstående. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp och kräver inga förkunskaper.

Utbildningen vänder sig till läkare och sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen som arbetar med barnsjukvård inom primärvården eller på sjukhus.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är anställd inom primärvården som exempelvis sjuksköterska, läkare, barnmorska, undersköterska, medicinsk sekreterare, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Denna grundutbildning i fallprevention riktar sig till all sjukvårdspersonal som arbetar med patientvård inom Västra Götalandsregionen.

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Västra Götaland, både anställda i Västra Götalandsregionen, hos privata vårdgivare med avtal samt i kommunerna.

Utbildningen riktar sig till förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Utbildningen är producerad och publicerad av Socialstyrelsen och ingår som en del i Västra Götalands Koncept för förskrivarkompetens vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård.

Utbildningen vänder sig till förskrivare och chefer, samt till vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel. Utbildningen är producerad och publicerad av Socialstyrelsen och ingår som en del i Västra Götalands Koncept för förskrivarkompetens, vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård.

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster/fysioterapeuter inom vårdval rehab.

Utbildningen vänder sig till icke-sjukvårdande personal som vill få utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i vården och som ska använda detta inloggningssätt.

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter och även till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och legitimerade läkare med behov av grundläggande utbildning i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är två dagar lång och obligatorisk för AT-läkare. AT-läkare går den första dagen under sjukhusplacering och den andra företrädesvis under primärvårdsplacering.

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och legitimerade läkare med behov av grundläggande utbildning i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är två dagar lång och obligatorisk för AT-läkare. AT-läkare går den första dagen under sjukhusplacering och den andra företrädesvis under primärvårdsplacering. För att gå utbildningen ska du först ha gått Klinisk försäkringsmedicin - steg 1 (dag 1).

Utbildningen vänder sig till legitimerade läkare med behov av fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.

Utbildningen vänder sig till medarbetare i patientnära arbete och till medarbetare inom hälso- och sjukvård.

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen.

Utbildningen riktar sig till all personal inom Västra Götalandsregionen som använder sig av operationsplaneringssystemet Orbit 5. Det innefattar anmälande läkare, operatörer, anestesiologer, planeringskoordinatorer, all operations-, anestesi- och postoperativ personal men också personal på vårdavdelningar och dagkirurgiska enheter som vårdar patienter före eller efter en operation/intervention.

Utbildningen vänder sig till undersköterskor som arbetar inom palliativ vård.

PLUS introduktionsprogram vänder sig till läkare (underläkare, ST-läkare och specialistläkare) utbildade i länder inom eller utanför EU. Utbildningen vänder sig även till personer som är uppväxta i Sverige. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

PLUS introduktionsprogram vänder sig till sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer utbildade i länder inom eller utanför EU. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

PLUS introduktionsprogram vänder sig till tandläkare och tandhygienister utbildade i länder inom eller utanför EU. Utbildningen vänder sig även till personer som är uppväxta i Sverige. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

Utbildningen vänder sig till dig som är ny studierektor eller som har varit med ett tag men vill uppdatera dig om uppdragets innehåll och regelverk.

Utbildningen vänder sig till all personal inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen vänder sig till personer med vårdutbildning och minst två års yrkeserfarenhet, exempelvis sjuksköterskor och läkare. Utbildningen ges som en uppdragsutbildning och den sökandes arbetsgivare betalar för platsen.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vården och som möter barn som flytt.

Utbildningen vänder sig till all personal inom hälso-och sjukvården och är obligatorisk enligt beslut av regionstyrelsen. Inga förkunskaper krävs.

Denna grundutbildning i vårdhygien riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och Habilitering & Hälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som ordinerar antibiotika i Meliorjournalen och därmed aktiverar Infektionsverktygets registreringsmodul i Melior. Den riktar sig till alla kliniskt verksamma läkare på sjukhusförvaltningarna i VGR. Utbildningen är också tillgänglig för legitimerade sjuksköterskor.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar i, eller kommer i kontakt med, arbetsflöden inom vävnadsinrättningen för ben (benbanken) i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-09-27 10:26