Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvård - allmänt

Utbildningar

Utbildningen i allmän palliativ vård vänder sig till alla medarbetare som i sitt arbete möter patienter i livets slut och deras närstående. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp och kräver inga förkunskaper.

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är anställd inom primärvården som exempelvis sjuksköterska, läkare, barnmorska, undersköterska, medicinsk sekreterare, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Denna grundutbildning i fallprevention riktar sig till all sjukvårdspersonal som arbetar med patientvård inom Västra Götalandsregionen.

Vårens forum riktar sig till dig som arbetar med provtagning för STI och har samtal kring säkrare sex. Kanske arbetar du på en vårdcentral, ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, elevhälsa eller inom liknande verksamhet. Syftet är att erbjudas en möjlighet att få fördjupade kunskaper och perspektiv inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Höstens forum riktar sig till dig som möter patienter med besvär av klimakteriet. Troligen arbetar du på en vårdcentral, barnmorskemottagning, gynmottagning eller inom liknande verksamhet. Syftet är att erbjuda en möjlighet att få fördjupade kunskaper och perspektiv inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, denna gång med fokus på klimakteriet.

Utbildningen vänder sig till läkare som arbetar med barnsjukvård inom Västra Götalandsregionen.

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Västra Götaland, både anställda i Västra Götalandsregionen, hos privata vårdgivare med avtal samt i kommunerna.

Utbildningen riktar sig till förskrivare av förbrukningsartiklar och läkemedelsnära produkter. Utbildningen är producerad och publicerad av Socialstyrelsen och ingår som en del i Västra Götalands Koncept för förskrivarkompetens vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård.

Utbildningen vänder sig till förskrivare och chefer, samt till vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel. Utbildningen är producerad och publicerad av Socialstyrelsen och ingår som en del i Västra Götalands Koncept för förskrivarkompetens, vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård.

Utbildningen vänder sig till arbetsterapeuter, logopeder och sjukgymnaster/fysioterapeuter inom vårdval rehab.

Utbildningen vänder sig till icke-sjukvårdande personal som vill få utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) med hjärtstartare. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i vården och som ska använda detta inloggningssätt.

Utbildningen vänder sig till läkare inom alla specialiteter och till andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Utbildningen vänder sig till AT-läkare och legitimerade läkare med behov av grundläggande utbildning i klinisk försäkringsmedicin. Kursen är obligatorisk för AT-läkare. Utbildningen består av en utbildarledd dag som AT-läkare går företrädesvis under primärvårdsplacering.

Utbildningen vänder sig till legitimerade läkare med behov av fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Utbildningen är en del av SOSFS 2015:8: delmål b4 för ST-läkare.

Utbildningen vänder sig till medarbetare i patientnära arbete och till medarbetare inom hälso- och sjukvård.

Utbildningen vänder sig till vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen.

Kursen vänder sig till personal som innehar funktionen och uppdraget att koordinera insatser för en effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess för patienter på vårdenheten.

Utbildningen riktar sig till all personal inom Västra Götalandsregionen som använder sig av operationsplaneringssystemet Orbit 5. Det innefattar anmälande läkare, operatörer, anestesiologer, planeringskoordinatorer, all operations-, anestesi- och postoperativ personal men också personal på vårdavdelningar och dagkirurgiska enheter som vårdar patienter före eller efter en operation/intervention.

Utbildningen vänder sig till undersköterskor som arbetar inom palliativ vård.

PLUS introduktionsprogram vänder sig till läkare (underläkare, ST-läkare och specialistläkare) utbildade i länder inom eller utanför EU. Utbildningen vänder sig även till personer som är uppväxta i Sverige. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

PLUS introduktionsprogram vänder sig till sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer utbildade i länder inom eller utanför EU. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

PLUS introduktionsprogram vänder sig till tandläkare och tandhygienister utbildade i länder inom eller utanför EU. Utbildningen vänder sig även till personer som är uppväxta i Sverige. Förkunskapskrav är kunskaper i svenska språket på lägst nivå B2 och anställning i Västra Götalandsregionen. Svensk legitimation är inte ett krav.

Utbildningen vänder sig till dig som önskar repetition men också till dig som är ovan med att undersöka penis, pung och anus.

Utbildningen vänder sig till dig som är ny studierektor eller som har varit med ett tag men vill uppdatera dig om uppdragets innehåll och regelverk.

Utbildningen vänder sig till personer med vårdutbildning och minst två års yrkeserfarenhet, exempelvis sjuksköterskor och läkare. Utbildningen ges som en uppdragsutbildning och den sökandes arbetsgivare betalar för platsen.

Utbildningen vänder sig till all personal inom hälso-och sjukvården och är obligatorisk enligt beslut av regionfullmäktige. Inga förkunskaper krävs.

Denna grundutbildning i vårdhygien riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och Habilitering & Hälsa.

Utbildningen vänder sig till dig som ordinerar antibiotika i Meliorjournalen och därmed aktiverar Infektionsverktygets registreringsmodul i Melior. Den riktar sig till alla kliniskt verksamma läkare på sjukhusförvaltningarna i VGR. Utbildningen är också tillgänglig för legitimerade sjuksköterskor.

Utbildningen vänder sig till medarbetare som arbetar i, eller kommer i kontakt med, arbetsflöden inom vävnadsinrättningen för ben (benbanken) i Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2018-09-27 10:26