Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allmän palliativ vård (webbutbildning)

Utbildningen i allmän palliativ vård vänder sig till alla medarbetare som i sitt arbete möter patienter i livets slut och deras närstående. Utbildningen kan göras individuellt eller i grupp och kräver inga förkunskaper.

Syftet med webbutbildningen är att ge ökad kunskap och kompetens inom allmän palliativ vård och omvårdnad samt att förbättra kompetensen avseende bemötande av patient och närstående inom palliativ vård. Målet är att utbildningen ska ge medarbetare en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede, oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen förmedlar grundläggande kunskap och kompetens i allmän palliativ vård utifrån fyra hörnstenar:

  • Symtomlindring
  • Kommunikation och relation
  • Teamarbete
  • Närståendestöd 

Efter avslutad utbildning förväntas du ha ökade kunskaper om

  • palliativt förhållningssätt samt hur du tillämpar ett proaktivt arbetssätt i palliativ vård,
  • symtomlindring och färdighet i symtomskattning samt
  • barns behov av information, råd och stöd.

Upplägg och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärplattformen. Utbildningen avslutas med ett test som du behöver kunna besvara för att bli godkänd.

Utbildningslängd

Cirka 4-5 timmar

Ansvarig

Jessica Mellquist, Regionalt Cancercentrum Väst

Starta utbildningen

Starta utbildningen i Lärplattformen

Mer om ämnet

Mer om palliativ vård på Regionalt cancercentrum västs hemsida

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-06-08 10:57