Fallprevention (webbutbildning)

Denna grundutbildning i fallprevention riktar sig till all sjukvårdspersonal som arbetar med patientvård inom Västra Götalandsregionen.

Målet är att ingen patient ska skadas under vårdtiden på vårt sjukhus. Genom att identifiera patienter med risk för fall samt därefter sätta in förebyggande åtgärder, minskar risken för vårdskador och onödigt lidande hos patienten.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen innehåller teoretiska moment och kunskapsfrågor.

Utbildningsform och material

Helt nätbaserad utbildning publicerad i Lärplattformen. Utbildningen består av en interaktiv del, egen inläsning samt kunskapsfrågor.

För att lyfta erfarenheter kring fall och det fallpreventiva arbetet på din arbetsplats finns ett stöd i utbildningen i form av gruppdiskussionsfrågor som ni kan använda på en arbetsplatsträff (APT).

Utbildningslängd

Cirka 30 minuter

Ansvarig

Erica Sandberg

Starta utbildningen

Starta utbildningen i Lärplattformen

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-03-28 08:47