Försäkringsmedicin för icke-sjukskrivande personal

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, sekreterare och annan personal som i sitt arbete möter patienter som är eller riskerar att bli sjukskrivna.

Utbildningen ger grundläggande kunskap i ämnet klinisk försäkringsmedicin. Deltagarna ökar sin kunskap om sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt den egna och övriga aktörers uppdrag, roller och ansvar. Syftet är att deltagarna efter utbildningen ska ha en ökad försäkringsmedicinsk kompetens i det kliniska patientarbetet.

Om utbildningen

Innehåll

  • Försäkringsmedicinsk definition - Klinisk försäkringsmedicin
  • VGR:s struktur för en effektiv sjukskrivningsprocess
  • Begreppen sjukdom och arbetsförmåga
  • Fakta om sjukförsäkringen, rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans arbetsmetodik
  • Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd, DFA-kedjan samt fallbeskrivningar
  • Sjukskrivningar ur ett genusperspektiv

Utbildningsform och material

Föreläsning varvat med diskussioner. Presentationerna skickas till deltagarna via e-post innan utbildningens början.

Utbildningslängd

En halvdag

Datum och anmälan

Under planering

Plats

Göteborg

Skövde

Avgift

Kostnadsfri. Om du inte kan närvara så behöver din anmälan avbokas, annars debiteras du en avgift på 1000 kronor.

Ansvarig

Koncernkontoret VGR

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-28 13:40