Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivning av hjälpmedel (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till förskrivare och chefer, samt till vård- och omsorgspersonal som hanterar förskrivna hjälpmedel. Utbildningen är producerad och publicerad av Socialstyrelsen och ingår som en del i Västra Götalands Koncept för förskrivarkompetens, vars övergripande syfte är att säkerställa förskrivarkompetensen och därmed nå en god och säker vård.

Utbildningen riktar sig till:

 • Förskrivare av syn- och hörselhjälpmedel
 • Förskrivare av ortoser, proteser och skor
 • Förskrivare av hjälpmedel för medicinsk behandling
 • Förskrivare av hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation och information samt antidecubitus
 • Vård- och omsorgspersonal som hanterar personligt förskrivna hjälpmedel
 • Chef för förskrivare och berörd vård- och omsorgspersonal.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen är uppdelad i olika delar; introduktion, exempel på förskrivning av hjälpmedel, situationer att reflektera över och teori. Delarna i utbildningen består i sin tur av en eller flera moduler. Tanken är att du går igenom de moduler som riktar sig specifikt till den roll du har.

 • För förskrivare:
  • Exempel på förskrivning av hjälpmedel
  • Fem situationer att reflektera över som förskrivare
  • Förskrivning av hjälpmedel
  • Kunskapstest
 • För vård- och omsorgspersonal: 
  • Introduktion om hjälpmedel
  • Fyra situationer att reflektera över som vård- och omsorgspersonal
 • För chef för förskrivare eller vård- och omsorgspersonal:
  • Introduktion om hjälpmedel
  • Förskrivning ur ett ledarperspektiv

Upplägg och material

Utbildningen är helt webbaserad och nås via Socialstyrelsens utbildningsportal. För att kunna ta del av de utbildningar och kurser som finns i Socialstyrelsens utbildningsportal behöver du ha ett användarkonto. Ett användarkonto kostar ingenting och är personligt. När du kommer in på Socialstyrelsens utbildningsportal skapar du själv ett konto genom att klicka på Skapa ett nytt användarkonto.

Utbildningen kan genomföras på alla skärmar. Utbildningen kan pausas och därmed genomföras vid olika tillfällen. Efter genomförd utbildning kan ett intyg skrivas ut.

Utbildningslängd

För förskrivare beräknas den totala tidsåtgången till cirka 2 timmar, för vård- och omsorgspersonal samt chef kortare tid.

Ansvarig

Kristina Süvari

Starta utbildningen

Till Socialstyrelsens utbildningsportal

Mer om ämnet

Ett koncept är framtaget av enhet Kunskapsstöd för läkemedel och hjälpmedel i samarbete med representanter för olika förskrivande verksamheter inom kommunal och regional hälso- och sjukvård. Innehållet grundar sig på lagstiftning samt Västra Götalands reglering i handböcker, medicinska riktlinjer samt försörjningsavtal.

I konceptet anges kompetenskraven för förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter i Västra Götaland.

Koncept för förskrivarkompetens på vårdgivarwebben

Kristina Süvari

Regionutvecklare, samordnare för hjälpmedelsfrågor
Senast uppdaterad: 2018-06-19 13:27