Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Framtidens vårdinformationsmiljö (webbutbildning)

Utbildningen vänder sig till alla medarbetare inom hälso- och sjukvård i Västra Götaland, både anställda i Västra Götalandsregionen, hos privata vårdgivare med avtal samt i kommunerna.

Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om digitalisering inom hälso- och sjukvård utifrån olika perspektiv, dels på ett generellt plan dels med koppling till framtidens vårdinformationsmiljö. Inga förkunskaper krävs.

Om utbildningen

Innehåll

Utbildningen har följande innehåll:

  • kort om vad framtidens vårdinformationsmiljö innebär
  • möjligheterna med digitalisering inom hälso- och sjukvård
  • hur vi kan använda ny teknik, exempelvis AI, inom hälso- och sjukvård
  • vikten av strukturerad dokumentation när möjligheterna att dela journalinformation ökar
  • hur tryggar vi informationssäkerhet när tillgång till information ökar
  • etiska frågeställningar som uppstår kopplat till digitalisering.

Upplägg och material

Utbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö är en webbutbildning och kan genomföras individuellt eller i grupp. Vissa delar har ett antal frågor kopplat till sig som kan användas för gruppdiskussion vid till exempel arbetsplatsträffar. Syftet med dessa frågor är att hjälpa arbetsplatsen att identifiera frågor och faktorer att arbeta vidare med kopplat till digitalisering.

Det går att genomföra utbildningen via dator, på läsplatta eller i mobiltelefon.

Utbildningen kan närsomhelst pausas för att återupptas senare från aktuellt läge.

Utbildningslängd

Utbildningen består av en introduktionsdel och fyra underliggande delar. Varje del är cirka 10 minuter lång. Det går att genomföra delarna i den ordning man själv vill.

Ansvarig

Victoria Mohlén

Starta utbildningen

Starta utbildningen i Lärportalen

Mer om ämnet

Följ utvecklingen av framtidens vårdinformationsmiljö via den externa hemsidan:

www.vgregion.se/vardskiftet

Anna Östman

Utbildningskoordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-12 08:54