ICF vid sjukskrivning

Utbildningen ICF vid sjukskrivning vänder sig till alla läkare och rehabiliteringskoordinatorer som är involverade i patientens sjukskrivningsprocess. För att kunna tillgodogöra sig utbildningen behövs goda kunskaper i svenska språket, minst C1-nivå.

ICF är en internationell klassifikation från WHO som beskriver funktion och aktivitetsförmåga. Alla Försäkringskassans intyg använder terminologi från ICF och det underlättar mycket för läkare att ha kännedom om denna klassifikation vid intygsskrivning. Terminologin kan även användas för att beskriva den åldrande patienten i kommunikation med kommunen vid exempelvis intyg för god man och färdtjänst.

Syftet med utbildningen är att underlätta intygsskrivning för läkare genom att ge deltagaren grundläggande kunskaper i hur ICF-boken är uppbyggd och genom praktisk övning.

Om utbildningen

Innehåll

  • Hur lägger man upp arbetet med att skriva ett läkarintyg
  • Vad är det som ska beskrivas i intyget
  • Vilka hjälpmedel finns för att underlätta intygsskrivning. Lathund för sjukskrivning och frågeformulär inför sjukskrivning gås igenom
  • Genomgång av ICF-boken
  • Grupparbeten med intygsskrivning där rehabiliteringskoordinatorer och handläggare från Försäkringskassan sitter med i grupperna
  • Genomgång av samtliga intyg i storgrupp

Utbildningsform och material

Utbildningen ges som workshop där deltagarna får arbeta i grupper med olika patientfall utifrån deltagarnas specialitet. Även intygstyp anpassas efter deltagarnas behov.

Utbildningsdagen inleds med föreläsning och genomgång av ICF-boken. Resten av dagen ägnas åt workshop med patientfall. Medicinska problem och ställningstaganden finns med i patientfallen på ett realistiskt sätt. Deltagarna får vid utbildningens början utskrifter på de presentationer som ligger till grund för utbildningen.

Deltagarna får ICF-CY boken vid utbildningen. Barn- och ungdomsversionen används eftersom den är mer heltäckande än den aktuella vuxenversionen.

Utbildningslängd

1 dag

Datum och anmälan

Under planering

Plats

Skövde

Avgift

Kostnadsfri

Ansvarig

Distriktsläkare Karin Starzmann PhD

Länk till sida med fullständiga anmälningsvillkor

Senast uppdaterad: 2018-11-26 14:24